piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
piątek, 06 wrzesień 2013 14:37

Krótka historia PTTK Wyróżniony

Napisane przez Komunikat prasowy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) według stanu na 31 grudnia 2012 roku skupia 61.960 członków zrzeszonych w 303 oddziałach. Nadal stanowimy główny ośrodek kształtowania polskiej turystyki aktywnej.

Konkretnym wymiarem tej aktywności jest w tej kadencji 88.290 imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział 2.498.108 osób wędrując w większości po ponad 68 tysiącach kilometrów szlaków turystycznych wytyczonych, wyznakowanych i monitorowanych przez PTTK.

W imprezach turystyki powszechnej w latach 2009-2012 w 98.978 imprezach wzięło udział 3.340.707 uczestników.
Popularyzowaniu turystycznej aktywności społeczeństwa służyły kolejne lata z wiodącymi tematami: Rok Dzieci i Młodzieży (2009), Rok Turystyki Wodnej (2010), Rok Turystyki Rodzinnej (2011), Rok Turystyki Rowerowej (2012) i prowadzone w ich ramach działania.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest głównym ośrodkiem kształtowania krajoznawstwa w Polsce, ważnym społecznym ośrodkiem kultury oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Upowszechniając postawy krajoznawcze związane z poznawaniem i umiłowaniem Polski Towarzystwo nadaje polskiej turystyce społeczny sens wykraczający poza uproszczone sprowadzenie jej do kategorii produktu turystycznego. Bez kadry polskich krajoznawców skupionych w PTTK nie byłoby tysięcy imprez i przedsięwzięć, wystaw i produkcji wielonakładowych przewodników, folderów i monografii ukazujących krajoznawcze skarby Polski, jej regionów, małych ojczyzn.
Trosce o odnajdywanie właściwych drogowskazów w krajoznawczych wędrówkach i towarzyszącej im refleksji służył VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego obradujący w Olsztynie 10-12 września 2010 r.
Czerpaniu inspiracji z tradycji, przypominaniu patriotycznej treści naszych działań służyły obchody 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jubileusze Oddziałów.
Towarzystwo stanowi ośrodek społecznej aktywności kilkudziesięciotysięcznej kadry polskiej turystyki skupiającej 90 proc. czynnych przewodników, posiadających uprawnienia zawodowe oraz pilotów wycieczek a przede wszystkim działających w oparciu o uprawnienia PTTK przodowników i instruktorów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, społecznych opiekunów przyrody, zabytków. Przewodnicy PTTK tylko w 2012 r. obsłużyli 24.689 wycieczek, w których uczestniczyło 787.290 osób.
Ważną częścią kadry są nauczyciele – członkowie PTTK, opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK. Tej kadrze zawdzięczamy skutecznie prowadzoną edukację krajoznawczo-turystyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obejmujemy nią corocznie w ramach turystyki powszechnej setki tysięcy osób, pozwalając im odnajdywać się na turystycznych szlakach Polski i świata. Pomocą turystom służyły 64 prowadzone przez PTTK punkty informacji turystycznej, które w 2012 r. obsłużyły 316.092 osoby.
PTTK działa aktywnie w różnych środowiskach: w Wojsku Polskim, w zakładach pracy, na wsi i osiedlach mieszkaniowych, będąc tam głównym ośrodkiem krzewienia turystyki.
Towarzystwo troszczy się o bazę dla turystyki kwalifikowanej, prowadzi większość schronisk w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Nasze schroniska są nie tylko prostymi obiektami noclegowymi, pełnią również ważne funkcje dla bezpieczeństwa wędrujących i ochrony przyrody, są ośrodkami promocji turystyki.
W kadencji dokonano znaczącej poprawy stanu bazy należącej do PTTK przeznaczając w latach 2009-2012 ze środków własnych ponad 20 mln zł na prace inwestycyjno-modernizacyjne, głównie proekologiczne. Przykładem skuteczności tych działań jest nowe schronisko na Markowych Szczawinach pod Babią Górą oraz Eko-marina w Wilkasach.

Warszawa, 2013.09.05

{jumi [*6]}

a