piątek, lipiec 23, 2021
Follow Us

Kierunki techniczne miały kształcić kadry socjalistycznej gospodarki, a humanistyczne miały być silnie zideologizowane. Pomysły na uczelnie stalinowskie - i to, co z tamtych czasów zostało, bada to historyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dział: Nauka

KGHM Polska Miedź i Uniwersytet Łódzki podpisały list intencyjny inicjujący współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Dział: Nauka

Z prognoz demograficznych wynika, że w Polsce szybko rośnie liczba najstarszych osób - powyżej 80. roku życia. Do 2030 r. ich liczba wzrośnie do ok. 2,2 mln osób.

Dział: Społeczeństwo

a