sobota, czerwiec 19, 2021
Follow Us
poniedziałek, 29 kwiecień 2013 10:21

Model UE+0

Konieczny jest audyt obowiązującego w Polsce prawa pod kątem liczby dodatkowych – tj. niewymaganych prawem unijnym – regulacji, a następnie uchylenie ich.

a