sobota, lipiec 24, 2021
Follow Us
piątek, 02 grudzień 2011 11:07

Fundusze wypierają banki

Dzięki silnemu wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych powoli zmniejsza się udział sektora bankowego w aktywach polskiego sektora finansowego.

Dział: Gospodarka

Z ostatnio opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego raportu wynika, że w I półroczu br. sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna. Bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej, jak również płynności krótkoterminowej jest dobra.

Dział: Raporty

a