piątek, lipiec 23, 2021
Follow Us
wtorek, 20 marzec 2012 06:09

Bełchatów wspólnie z Opolem

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Bełchatów wspólnie z Opolem Grupa PGE

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia dokonał wpisu do KRS połączenia spółek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Bełchatów) i PGE Elektrownia Opole.

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE, 16 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek z Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Elektrownia Opole SA, podjęły uchwały o połączeniu z PGE Elektrownia Bełchatów SA (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna).

Postępowanie rejestrowe w zakresie połączenia obu spółek PGE zostało zawieszone, natomiast rejestracja połączenia pozostałych spółek  zakończyła się wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia postanowienia o wpisie połączenia. Zawieszenie postępowania rejestrowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z PGE Elektrownia Opole stanowiło formę zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy skarżących uchwały połączeniowe walnego zgromadzenia PGE Elektrownia Opole. Wszystkie powództwa o uchylenie uchwały połączeniowej zostały jednak przez Sąd Okręgowy w Opolu oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalone. W następstwie tych rozstrzygnięć oraz po podjęciu zawieszonego postępowania rejestrowego, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia wydał postanowienie o wpisie połączenia obu spółek.

{jumi [*9]}

a