czwartek, grudzień 05, 2019
Follow Us
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 67.
piątek, 02 grudzień 2011 11:07

Fundusze wypierają banki

Written by
Rate this item
(0 votes)
Fundusze wypierają banki www.sxc.hu

Dzięki silnemu wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych powoli zmniejsza się udział sektora bankowego w aktywach polskiego sektora finansowego.

Udział niebankowych instytucji finansowych w całości aktywów systemu zwiększył się z 25,9 proc. w 2004 r. do 30,4 proc. w 2010 r. Wartość aktywów całego sektora finansowego w ub.r. powiększyła się ogółem o 11,6 proc. Wzrosły też obroty w większości segmentów tego rynku stwierdza ostatni raport NBP nt. rozwoju sytemu finansowego w Polsce w 2010 r. Na 380 stronach publikacji analitycy NBP przedstawili pogłębione analizy wszystkich funkcjonujących w Polsce rynków finansowych i działających na nich instytucji. Podsumowali ich rozwój w 2010 r. na tle zmian w architekturze europejskiego systemu finansowego i nasilającego się kryzysu zadłużeniowego niektórych państw strefy euro.

Pierwsza część opracowania przedstawia ewolucję wielkości i struktury polskiego systemu finansowego. Relacja jego aktywów do PKB zwiększyła się w porównaniu z 2009 r. o 6,6 pkt proc. i wyniosła 117,6 proc. Rozwojowi instytucji finansowych sprzyjała poprawa sytuacji gospodarstw domowych i wzrost ich aktywów finansowych – w 2010 r. zwiększyły się one o 13,1 proc.i na koniec grudnia wyniosły 966,1 mld zł.

{jumi [*9]}