piątek, październik 18, 2019
Follow Us
niedziela, 17 czerwiec 2012 13:48

Pacjenci bez prawa wyboru

Written by Jan Stępień / Gazeta Finansowa
Rate this item
(0 votes)
Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

O tym jaki ustawa refundacyjna ma wpływ na rynek oraz pacjentów z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Jan Stępień.


Jak Pan ocenia ustawę refundacyjną?

Od początku było wiadomo jakie będą skutki wprowadzenia tej ustawy; jakie będą negatywne konsekwencje dla pacjentów oraz w miarę dobrze funkcjonującego rynku farmaceutycznego. Wcześniej, jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, przeprowadzono wiele analiz, z których wynikało, że ta ustawa nie rozwiązuje problemów, ale je pomnaża. Założenia ustawy były m.in. takie, że nowe prawo przyczyni się do obniżenia ceny leków i zwiększenia ich dostępności. Niestety z góry przecież wiadomo, że tam gdzie nie ma konkurencji, a wchodzi w grę wyłącznie administracyjna decyzja urzędników, trudno liczyć na dobre i korzystne dla konsumentów rozwiązania. Tego, bardzo często doświadczaliśmy w PRL-u. Mechanizm konkurencji dawał pacjentom o wiele pewniejszą gwarancję niższych cen leków niż jakakolwiek deklaracja czy obietnica urzędników. Dlatego nic nie usprawiedliwia rządzących, ponieważ decydenci mieli świadomość jakie prawo wprowadzają w życie.

To prawda, mieliśmy zapłacić za leki mniej, ale rzeczywistość okazała się zgoła inna. Nie dosyć, że jest drożej, to jeszcze pozbawia się nas możliwość obniżenia tych kosztów zabraniając aptekom realizować programy, które umożliwiały m.in. zakup tańszych leków nierefundowanych.

Dla konsumenta, niezależnie o jakim rynku mówimy, najzdrowszą dla niego sytuacją jest ta, w której o jego pieniądze konkurują różne podmioty. W sytuacji, w której zmusza się obywatela do zakupu produktów po tej samej cenie, przytaczając absurdalny argument, że nie będzie „turystyki lekowej", w momencie, kiedy to właśnie „turystyka lekowa" powodowała, że pacjenci mieli wybór i mogli kupować tańsze leki, tak jak wybierają tańsze pieczywo, w jednym czy drugim sklepie. Niestety, w imię uzyskania renty monopolowej, przez część środowiska aptekarskiego, zostało pogwałcone podstawowe prawo konsumenta – prawo wyboru. Kilka miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej nie pozostawia złudzeń, że jest to bardzo złe prawo. Jednym z najważniejszych efektów tej ustawy będzie to, że oszczędności uzyskane w wyniku jej wprowadzenia, w perspektywie zaowocują znacznym wzrostem kosztów, który będzie wynikał m.in. z rosnących kosztów leczenia szpitalnego.

{jumi [*9]}