piątek, maj 20, 2022
Follow Us
wtorek, 07 grudzień 2021 12:34

KoLiber o legalnej imigracji i przetargu wizowym. Strategia potrzebna od zaraz Wyróżniony

Napisane przez agg
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Obecne biurokratyczne procedury, jak i bardzo wolno działająca administracja państwowa, są balastem dla przedsiębiorstw oraz pracowników Obecne biurokratyczne procedury, jak i bardzo wolno działająca administracja państwowa, są balastem dla przedsiębiorstw oraz pracowników Photo by mana5280 on Unsplash

Polska potrzebuje spójnej wizji polityki migracyjnej i nie może kompromitować się nieudolnymi działaniami, w rodzaju przedłużającego się postępowania na obsługę postępowań wizowych na Ukrainie – wynika z raportu Stowarzyszenia KoLiber, poświęconego polityce migracyjnej Polski wobec wpływu imigrantów zarobkowych na polską gospodarkę w latach 2014-2021.

Pojawiają się głosy, że przetarg powinien zostać unieważniony z powodu licznych kontrowersji i nieudolnego prowadzenia procedury przez MSZ.

Zdaniem autorów opracowania, konieczne jest stworzenie kompleksowego i szczegółowego planu polityki migracyjnej. Obecny dokument, który nadal nie został przyjęty przez rząd, jest ich zdaniem nazbyt ogólny i niemotywujący do realnych działań poprawiających sytuację w polityce migracyjnej.

Zasugerowano także, by ułatwienia w przybywaniu do Polski dotyczyły wyłącznie pracowników o wysokich kwalifikacjach bądź pracujących w branżach uznanych przez państwo za deficytowe. „Obecne biurokratyczne procedury, jak i bardzo wolno działająca administracja państwowa, są balastem dla przedsiębiorstw oraz pracowników chcących podjąć współpracę na polskim rynku pracy” – czytamy w konkluzjach raportu. Takimi rozwiązaniami, które odbiurokratyzują procedurę, mogłyby być: likwidacja wymogu posiadania zaświadczenia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przez Polaków, aby móc zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę, a także likwidacja wymogu wynagradzania cudzoziemców na poziomie nie niższym, niż wynagrodzenie Polaka na porównywalnym stanowisku.

Autorzy raportu zauważyli, że obecnie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala na pracę w Polsce jedynie przez pół roku w okresie 12 miesięcy. W przypadku Czech ten okres wynosi 2 lata. Obecne przepisy ograniczają zatem potencjał wschodniej siły roboczej praktycznie o połowę, ponieważ znaczna większość pracowników zatrudnionych w naszym kraju pracuje w oparciu właśnie o oświadczenia. 

Zdaniem KoLibra, należy stworzyć kompleksowy plan ułatwiający przybywanie do Polski najbliższej rodziny imigrantów zarobkowych z krajów bliskich nam kulturowo (takich jak Ukraina czy Białoruś) wraz z planem na rozważne zintegrowanie ich z lokalnymi społecznościami. Rozłąka z rodziną jest najczęściej wskazywanym utrudnieniem dla obecnych tutaj pracowników. W przypadku sprowadzenia do Polski rodzin ze Wschodu pojawiają się zalety (dodatkowe „ręce do pracy”, przyjazd dzieci, które mogą w przyszłości stać się stabilizatorem naszego systemu gospodarczego), jak i wiele problemów, takich jak edukacja dzieci czy integracja przybyszów w lokalnych społecznościach. Rząd powinien posiadać strategię na to, w jaki sposób przeprowadzić ten proces skutecznie. 

W raporcie znalazł się także wątek toczącego się od wielu miesięcy i wciąż nierozstrzygniętego postępowania dotyczącego wyboru operatora zajmującego się obsługą wniosków wizowych na Ukrainie. Eksperci wskazali, że należy wziąć pod uwagę jego doświadczenie, a jednocześnie możliwości na szybką i przejrzystą obsługę wniosków. „Korzyści związane z napływem do Polski Ukraińców są bardzo duże, dlatego nie należy podejmować ryzyka w zakresie wyboru niesprawdzonego dostatecznie na innych rynkach operatora” – podkreślono. Te ryzyka wiążą się m.in. z kontrowersjami wokół konsorcjum TLS, o których pisały media, a także wątpliwościami wokół kryteriów ceny oferty, na co zwracali uwagę uczestnicy postępowania.

a