poniedziałek, maj 23, 2022
Follow Us
środa, 10 kwiecień 2019 13:02

Forex przynosi straty Wyróżniony

Napisane przez MaP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Forex przynosi straty fot. Pexels.com

Komisja Nadzoru Finansowego wśród powierzonych jej wielu zadań zajmuje się także wydawaniem ostrzeżeń. Komisja wydała w tym tygodniu komunikat, w którym informuje o niezwykle wysokim stopniu ryzyka inwestowania na rynku forex – handlu walutami on-line.

To jednak nie wszystko. Najbardziej znana jest stale aktualizowana „lista ostrzeżeń publicznych KNF”. Zawiera nazwy firm i instytucji finansowych – w tym rozmaitych, podejrzanej proweniencji firm pożyczkowych, ubezpieczeniowych czy parabanków – przed działalnością których Komisja ostrzega.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera niemal 270 nazw instytucji, wobec których wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (bądź toczą się postępowania prokuratorskie – niektóre zakończone) z tytułu przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ponad połowa całej listy), ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o giełdach towarowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy o usługach płatniczych.

Na liście znajdują się tak „znane” (oczywiście z jak najgorszej strony) firmy, jak choćby Amber Gold, Finroyal, czy Idea Bank.

Są tam też mniej znane spółki, nierzadko pod „chwytliwymi” nazwami, jak Klub Zamożnego Inwestora, Waluciarz.pl SA, The Reserve Bank of Poland czy Bezpieczne Inwestycje. A także spółki - nierzadko mające siedziby w egzotycznych miejscach naszego globu, jak: JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; czy MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu.

Z kolei ostatni komunikat KNF stanowi, nie pierwsze zresztą, ostrzeżenie tej państwowej instytucji przed inwestowaniem na rynku Forex. Ryzyko poniesienia na nim strat jest bowiem ogromne. Choć aktywnych klientów na tym rynku jest stosunkowo niewielu (łącznie nieco ponad 43 tysięcy) pokusa osiągnięcia stosunkowo szybkiego i łatwego zysku przeważa, zgodnie ze statystykami KNF, nad zdrowym rozsądkiem inwestorów. W dodatku na przestrzeni kilku ostatnich lat sytuacja na Foreksie nie zmienia się niemal w ogóle bądź tylko nieznacznie.

Oto bowiem jeśli w ub. roku nieco ponad 9 tys. indywidualnych inwestorów zrealizowały na tym rynku 138 mln zł zysku, jednocześnie w tym samym czasie ponad czterokrotnie wyższą stratę w wysokości aż 576 mln zł poniosło łącznie niemal 35 tys. osób. Oznacza to, że znacząca większość, bo ok. 80 proc. aktywnych inwestorów indywidualnych ponosi na Forexie straty – średnio 16,7 tys. zł w przeliczeniu na osobę.

Zaś średni wynik osiągnięty przez klienta na tym rynku w 2018 r. wyniósł -10.040 zł. Przy tym, choć łączny zrealizowany na nim zysk klientów zwiększył się między 2014, a 2018 rokiem z 96,2 (w 2014) do 138 mln zł (w 2018), to jednocześnie – w znacznie wyższym stopniu – zwiększyła się wielkość poniesionych strat: z -482,75 do -576,37 mln zł (w 2017 r. było to nawet -635,64 mln zł!).

Z danych Urzędu KNF wynika, że w  ub. roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na Foreksie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni (z 98,87 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów).

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone dane nie dziwi, że KNF ostrzega: „Działalność inwestycyjna na rynku Forex przynosi straty zdecydowanej większości klientów”.

Komisja podkreśla także, iż instrumenty pochodne rynku OTC (do zawarcia których dochodzi bezpośrednio pomiędzy dwoma podmiotami; w przypadku Foreksu między klientem indywidualnym, a brokerem z biura maklerskiego) „cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków”.

a