sobota, styczeń 29, 2022
Follow Us
czwartek, 08 październik 2015 13:11

Wzywamy polityków do zajęcia się reprywatyzacją Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wzywamy polityków do zajęcia się reprywatyzacją fot. sxc.hu

Pomimo upływu ćwierć wieku od początku przemian demokratycznych w Polsce nie potrafiono rozwiązać w naszym kraju wielu kluczowych dla społeczeństwa i państwa problemów. Jednym z najważniejszych stanowi kwestia ustawowego uregulowania zadośćuczynienia za mienie zawłaszczone przez komunistyczne władze polskim obywatelom na mocy narzuconych siłą stalinowskich dekretów nacjonalizacyjnych w latach 40. i 50. dwudziestego wieku – napisało Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

PTZ, którego celami statutowymi są między innymi integracja środowiska ziemiańskiego, prowadzenie działań zmierzających do kontynuowania tradycji ziemiańskich, uregulowanie stosunków własnościowych i respektowanie prawa własności w Polsce, od lat podnosiło problem braku ustawy reprywatyzacyjnej. To niedopuszczalne, by państwo polskie wyprzedawało zagrabiony majątek, do którego zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i ich spadkobierców, nie zwracając im ich własności.

Przeprowadziliśmy do chwili obecnej szereg spotkań z politykami w parlamencie i w ministerstwach. Zyskaliśmy indywidualne poparcie niektórych posłów, jednak żadna partia z liczących się obecnie na polskiej scenie politycznej nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie reprywatyzacji. Wszystkie projekty ustawy reprywatyzacyjnej przygotowane przez kolejne rządy upadały. Jednak problem wciąż jest i będzie aktualny. Z biegiem czasu jego załatwienie będzie coraz trudniejsze.

Wzywamy polityków wszystkich opcji politycznych do poważnego i ostatecznego zajęcia się sprawą reprywatyzacji. Ustawa reprywatyzacyjna powinna zostać uchwalona jako jedna z pierwszych po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu.

Ustawowa regulacja kwestii majątkowych zapobiegnie długotrwałym i kosztownym (również dla Skarbu Państwa) procesom sądowym i przyczyni się do rozwoju kraju. Podkreślić należy, że, spośród byłych krajów komunistycznych, jedynie Polska nie uchwaliła do tej pory ustawy reprywatyzacyjnej.

Zapraszamy wszystkie redakcje i dziennikarzy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi osobiście przedstawić nasze racje i argumenty podczas wywiadów prasowych, spotkań w studio przed mikrofonem, czy przed kamerą – napisał Marcin K. Schirmer, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

a