czwartek, październik 28, 2021
Follow Us
poniedziałek, 01 wrzesień 2014 14:46

SKOKi z dobrą ofertą dla spółdzielni i wspólnot

Napisane przez Instytut Biznesu / mat. pras.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
SKOKi z dobrą ofertą dla spółdzielni i wspólnot fot. sxc.hu

Obowiązujące od jesieni 2013 roku przepisy wprowadziły znaczące zmiany w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z perspektywy niemal dziewięciu miesięcy ich obowiązywania, można stwierdzić, że okazały się one korzystne, nie tylko dla członków kas, ale dały również możliwości rozszerzenia działalności przez same SKOK-i.

Tym samym sektor spółdzielczych instytucji finansowych zyskał nowe możliwości rozwoju, również w perspektywie współpracy z innymi instytucjami spółdzielczymi. Chodzi przede wszystkim o obsługę przez SKOK-i podmiotów tzw. trzeciego sektora. Instytut Biznesu pozytywnie ocenia te zmiany, a oferta największych kas jest dowodem, że są one w stanie skutecznie konkurować z bankami w tym obszarze.

Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami, SKOK-i mogą zajmować się obsługą:
• stowarzyszeń,
• fundacji,
• spółdzielni,
• wspólnot mieszkaniowych,
• kościelnych osób prawnych,
• związków zawodowych.
Proces uruchomienia obsługi tych podmiotów zajął dużym kasom kilka miesięcy. Dzisiaj potencjalni klienci mogą wybierać spośród ofert konkurencyjnych nie tylko wobec banków, ale także wobec banków spółdzielczych. Jest o co konkurować – z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest około:
• 120.000 wspólnot mieszkaniowych,
• 70.000 stowarzyszeń,
• 11.000 fundacji,
• 3.500 spółdzielni mieszkaniowych.
Pierwsza i ostatnia Grupa wyszczególnionych podmiotów jest dla SKOK-ów szczególnie interesująca.

Z oficjalnych informacji, pozyskanych drogą zapytań telefonicznych wynika, że spośród dziewięciu największych (pod względem liczby placówek) banków, banków spółdzielczych i SKOK-ów najatrakcyjniejszą ofertę dla spółdzielni przygotowały SKOK-i. Ofertę dla trzeciego sektora posiadają trzy największe kasy:
• Kasa Stefczyka,
• SKOK Wołomin i
• SKOK Chmielewskiego.
W tej grupie SKOK Wołomin wyróżnia się najniższą opłatą za prowadzenie rachunku – 5 zł i najwyższym oprocentowaniem rachunku bieżącego – 0,6 %.
Kasa Stefczyka pobiera 9 zł za prowadzenie rachunku i oferuje standardowo oprocentowanie w wysokości 0,1 %.
SKOK Chmielewskiego proponuje odpowiednio 9 zł opłat i 0,2 % dla rachunku bieżącego.

Spośród banków spółdzielczych interesującą ofertą wyróżnia się Podkarpacki Bank Spółdzielczy, który, co prawda, nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, ale też nie oferuje oprocentowania rachunku bieżącego. W grupie banków ofertę dedykowaną trzeciemu sektorowi ma Bank Zachodni WBK. Tu opłata za prowadzenie rachunku spółdzielni wynosi maksimum 6 zł miesięcznie, nie jest oferowane oprocentowanie rachunku bieżącego.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ze swoimi ofertami są w dobrym punkcie wyjścia do przejęcia części spółdzielczych klientów od konkurencji z innych sektorów. To, czy będą w stanie osiągnąć ten cel, zależy od kilku czynników.

W świetle publikacji medialnych, wskazujących na trudną sytuację części SKOK-ów, zaufanie spółdzielców do kas może być ograniczone. W przypadku największych kas – a więc tych, które ze względu na zasięg działania i rozbudowaną ofertę mogą być atrakcyjnym partnerem dla spółdzielni i wspólnot – kluczowe jest udowodnienie stabilności i wiarygodności. Dwa największe SKOK-i – Stefczyka i wołomiński – regularnie publikują i nagłaśniają w mediach swoje wyniki finansowe. W pierwszym półroczu br. osiągnęły odpowiednio ponad 15 mln i 32,6 mln zł zysku, a ze strony KNF nie płyną niepokojące sygnały o ich kondycji.

Pozostaje otwarte pytanie, jak na konkurencję ze strony SKOK-ów zareagują banki i banki spółdzielcze. Tylko niektóre banki dedykowały podmiotom trzeciego sektora specjalną, kompleksową ofertę. Wydaje się, że w perspektywie przejścia przynajmniej kilkunastu procent podmiotów do sektora SKOK-ów banki będą musiały przygotować bardziej konkurencyjne warunki obsługi. Spółdzielnie z różnych branż i wspólnoty mieszkaniowe to przecież tysiące podmiotów w całym kraju – a więc znacząca grupa ważnych klientów, dla których warto posiadać specjalną ofertę.

a