czwartek, sierpień 06, 2020
Follow Us
poniedziałek, 19 grudzień 2016 15:09

Zachodnie nie znaczy lepsze, ale na pewno droższe

Na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia nie znalazły się krajowe, najczęściej stosowane przez seniorów, rekombinowane insuliny ludzkie, których używa niemal 170 tys. diabetyków. Pojawiły się za to produkty zagraniczne: długodziałające insuliny analogowe, których używa raptem 350 pacjentów w skali kraju. Lista leków ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Dział: Gospodarka

Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt listy bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia, to pierwszy od lat, tak znaczący krok administracji państwowej w kierunku podniesienia standardów opieki zdrowotnej w naszym kraju. Działania te wpisują się w założenia budowy nowoczesnego państwa oraz służą realizacji celów rządowego programu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zwanego również „Planem Morawieckiego".

Miałem już okazję pisać na temat opinii skrajnie potępiających wszelkie programy socjalne jako bezprawne „rozdawnictwo". Jak wszelkie uproszczenia, przekłamują one rzeczywistość i pokazują tylko jedną stronę medalu, i to w nie do końca uczciwy sposób. Mądrze realizowane programy mogą być bowiem siłą napędową dla gospodarki. Dotyczy to na przykład programu bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 75. roku życia.

Ministerstwo Zdrowia planuje zamieścić na liście bezpłatnych leków dla seniorów związanej z tzw. "Ustawą 75+" medykamenty z listy leków refundowanych, które są najczęściej stosowane przez tę grupę pacjentów, poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Lista ma zostać opublikowana 1 września, wcześniej będzie konsultowana.

Dział: Gospodarka

a