wtorek, lipiec 23, 2024
Follow Us
środa, 10 lipiec 2024 13:35

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim – istotne zmiany definicji nadawania i reemitowania Wyróżniony

Napisane przez mat.pras/TB
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Nowe przepisy mogą prowadzić do krzyżowania się eksploatacji na dwóch polach: nadawania i reemitowania, co rodzi problemy z interpretacją i zgodnością z unijnymi regulacjami Nowe przepisy mogą prowadzić do krzyżowania się eksploatacji na dwóch polach: nadawania i reemitowania, co rodzi problemy z interpretacją i zgodnością z unijnymi regulacjami mat.pras

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wdrażającą dyrektywy UE nr 2019/789 (SATCAB II) i 2019/790 (DSM). Wśród licznych dyskusji na temat dodatkowego wynagrodzenia dla twórców i wzmocnienia pozycji wydawców prasowych, nowelizacja wprowadziła również kluczowe zmiany w definicjach nadawania i reemitowania utworów, które mają istotne konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Nowa definicja nadawania obejmuje „wprowadzanie bezpośrednie”, czyli przesyłanie sygnału przez organizację radiową lub telewizyjną do innego podmiotu bez publicznego dostępu w czasie przesyłu, w celu późniejszego publicznego odbioru. Z kolei definicja reemitowania została uzupełniona o sytuacje, w których reemitent otrzymuje sygnał niezależnie od sposobu jego przekazu, co obejmuje wprowadzanie bezpośrednie.

Te zmiany mają istotne znaczenie systemowe, gdyż definiują zakres eksploatacji dóbr chronionych prawem autorskim. Nowe przepisy mogą prowadzić do krzyżowania się eksploatacji na dwóch polach: nadawania i reemitowania, co rodzi problemy z interpretacją i zgodnością z unijnymi regulacjami. Dyrektywa SATCAB II wskazuje bowiem na pojedynczą czynność komunikowania dóbr chronionych w przypadku wprowadzania bezpośredniego, podczas gdy polska nowelizacja wprowadza zamęt, traktując to jako dwie odrębne akty eksploatacji.

W kontekście wyroku TSUE z 2011 r. (Airfield NV i Canal Digitaal BV p-ko SABAM), czynność wprowadzania bezpośredniego jest kluczowa dla publicznego komunikowania dóbr chronionych, co wiąże się z ich publicznym udostępnieniem dopiero po przekazaniu odpowiednich narzędzi dekodujących. Zgodnie z nową definicją nadawania, eksploatacją jest już samo wprowadzenie sygnału bez publicznego dostępu, co budzi wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym.

Nowelizacja art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy autorskiej wydaje się błędnie odczytywać regulacje unijne. Proponowany kierunek zmiany definicji nadawania, obejmujący wprowadzanie bezpośrednie przez wszystkie zaangażowane podmioty, byłby bardziej zgodny z dyrektywą SATCAB II. Taka zmiana wyeliminowałaby również potrzebę modyfikacji definicji reemitowania.

Źródło: Wojciech Machała, "Uwagi do nowelizacji art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych".

a