piątek, lipiec 12, 2024
Follow Us
wtorek, 11 październik 2011 11:02

Awans PKO TFI

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Awans PKO TFI www.sxc.hu

Na trzecie miejsce wśród największych towarzystw funduszy inwestycyjnych awansowało PKO TFI, jeszcze do niedawna zajmujące wśród nich piątą pozycję.

Sam rynek TFI przeżywa po trzecim kwartale br. trudny okres, jeden z trudniejszych w swojej historii. Według wspólnego raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) na tę sytuację złożył się m.in. odpływ inwestorów od ryzykownych klas aktywów,  wystraszonych złymi informacjami płynącymi z gospodarek, a także problemami fiskalnymi krajów strefy euro. Miało to negatywny wpływ na wyceny różnych klas aktywów, przyczyniając się do spadku wartości zarządzanych przez fundusze środków. W skali kwartału zmniejszyły swą wartość o ponad -11 mld zł, czyli blisko -10 proc. W samym wrześniu wartość aktywów zmniejszyła się o -3,6 mld zł, czyli w mniejszym stopniu niż w sierpniu, kiedy aktywa skurczyły się o -7,3 mld zł. Na koniec września aktywa zgromadzone w funduszach warte były 108,1 mld zł, a w przeliczeniu na europejską walutę – 24,5 mld euro.

Wrześniowy spadek wartości aktywów wynikał z bardzo słabej koniunktury na rynkach finansowych. Do spadających cen akcji (WIG20 obsunął się o -10,7 proc.), dołączyły również surowce i złoto, waluty i obligacje naszego skarbu państwa. W tych warunkach tylko co piątemu funduszowi udało się ochronić kapitał przed poniesieniem straty. Spadek aktywów byłby jeszcze większy, gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat, które według szacunków Analiz Online sięgnęło +0,9 mld zł. Tak dobry wynik sprzedaży to efekt wpłacenia znacznych środków do zaledwie jednego funduszu polskich papierów skarbowych utworzonego na potrzeby grupy kapitałowej PZU. W efekcie aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych, mimo słabej koniunktury również w tym segmencie rynku, zwiększyły się aż o +8,0 proc. (blisko +1,5 mld zł) do 19,6 mld zł. Tym samym stały się trzecią pod względem wielkości aktywów grupą z 18,2 proc. udziałem w rynku, wyprzedzając fundusze pieniężne i gotówkowe (18,9 mld zł). Podobnie jak w sierpniu, w minionym miesiącu największy spadek aktywów odnotowały fundusze akcyjne. Dalszy odpływ klientów (znacznie niższy niż w sierpniu) oraz ujemny wynik zarządzania sprawił, iż aktywa tego wciąż największego segmentu rynku, zmniejszyły się o -2,6 mld zł, czyli aż o jedną dziesiątą do 23,1 mld zł. W większym stopniu zmniejszyły się środki zarządzane przez fundusze akcji polskich (-11,2 proc.), podczas gdy fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych zarządzały na koniec miesiąca aktywami o -5,8 proc. mniejszymi. W sumie od początku roku aktywa będące w zarządzaniu funduszy akcyjnych zmniejszyły się już o ponad -20 mld zł, czyli o blisko jedną trzecią. Obecnie wartość aktywów netto pięciu największych TFI (w mln zł) wynosi: Pioneer Pekao TFI - 14.515, Aviva Investors Poland TFI - 9.863, PKO TFI - 8.397, ING TFI - 8.395, BZ WBK TFI - 8.311.

{jumi [*9]}

a