niedziela, kwiecień 21, 2024
Follow Us
piątek, 29 marzec 2024 10:15

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie sprzecznych narracji marketingowych Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Instytut Biznesu od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasador Instytutu Biznesu Instytut Biznesu od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasador Instytutu Biznesu mat.pras

Instytut Biznesu zajął się oceny zjawiska sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich. Według ekspertów think-tanku rywalizacja między przedsiębiorstwami poszerza się o nowe pola.

Kiedyś dotyczyła: ceny, jakości, serwisu, obsługi, dostępności. Obecnie dotyczy także wizerunku i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główne „grzechy” przedsiębiorstw w tym zakresie to mylenie społecznej odpowiedzialności biznesu z marketingiem społecznie zaangażowanym, brak standaryzacji raportów z zakresu ESG, który uniemożliwia ich rzetelną analizę i porównywanie oraz „greenwashing” czyli zjawisko pseudoekologicznego marketingu. Teraz nowym zjawiskiem, który dołączą do katalogu, stają się sprzeczne narracje marketingowe przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich.

Instytut Biznesu zaobserwował, że niektóre przedsiębiorstwa deklarują inne zasady i metody działania, od realizowanych w praktyce. Ponadto do różnych grup społecznych kierują różne, sprzeczne komunikaty. W przedstawionym stanowisku Instytut Biznesu zilustrował to na przykładzie Oriflame Holding – założonego w Szwecji w 1967 r., międzynarodowego holdingu kosmetycznego, z siedzibą w Konfederacji Szwajcarskiej, zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków, sprzedając je w systemie sprzedaży bezpośredniej, korzystając z marketingu wielopoziomowego (tzw. MLM – akronim od angielskiego terminu multi-level marketing). Oriflame oficjalnie deklaruje na swojej stronie firmowej, wycofanie swojej działalności z Federacji Rosyjskiej, po napaści przez to państwo na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Jednocześnie media przedstawią dowody, że w praktyce jest inaczej, natomiast koncert w tej sprawie milczy. To budzi wątpliwości czy Oriflame rzeczywiście wycofał się Rosji czy też w jakiś sposób jest nadal obecny w tym państwie? Może to być przykład dwóch sprzecznych i wykluczających się narracji marketingowych koncernu: jednego kierowanego do mieszkańców Unii Europejskiej i drugiego do konsumentów w Rosji.

Indywidualny konsument ma ograniczone możliwości badania wszystkich aspektów przedsiębiorstwa, posiada jednak prawo do rzetelnych, sprawdzonych i prawdziwych informacji, w wyniku których dokonuje świadomych decyzji zakupowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przeciętny konsument nie posiada narzędzi do rzeczywistej oceny sytuacji i w swoich decyzjach zakupowych zawierza oficjalnym deklaracjom przedsiębiorstw. To sprawia, że może być oszukiwany i działać pod wpływem błędu. Zdaniem Instytutu Biznesu ważne jest, aby konsumenci w Unii Europejskiej mieli dostęp do uczciwej informacji, ponieważ oszustwa poddają w wątpliwość rzetelność przedsiębiorstw, w rozpowszechnianych przez nie deklaracjach.

Zdaniem Instytutu Biznesu po działaniach regulujących sprawozdawczość ESG, przeciwdziałających pseudoekologicznemu marketingowi, konieczne jest stworzenie narzędzi uniemożliwiających prowadzenie sprzecznych narracji marketingowych, do różnych grup konsumenckich.

Instytut Biznesu (angielska nazwa: Business Institute) – powstał ze zidentyfikowanej potrzeby wspierania działalności gospodarczej w 2011 r. Jest to organizacja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Misją jest wspieranie biznesu w prowadzonej przez działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie.

Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę papierów wartościowych, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami, posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Instytut Biznesu publikuje publiczne stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Współuczestniczy w ważnych kongresach takich jak: Welconomy Forum in Toruń, Wizja Rozwoju w Gdyni, Polska Moc Biznesu ESG, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair, czy Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” (ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development). 

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada Naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

Instytut Biznesu od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasador Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku i branż. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców. Od 2021 roku Instytut Biznesu przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości. 

Instytut Biznesu to organizacja działająca głównie w Polsce. Posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Realizuje tez projekty w innych panstwach takich jak Konfederacja Szwajcarska, Republika Federalna Niemiec, Austria, Słwacja, Czechy  czy Węgry. Kontakt z Instytutem Biznesu można nawiązać za pomocą strony www.instytutbiznesu.com.pl

a