czwartek, kwiecień 18, 2024
Follow Us
czwartek, 06 lipiec 2023 22:55

WEI: Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

WEI prezentuje reformę polityki bezpieczeństwa w ramach Agendy Polskiej Środowiska ZPP, WEI, Forum Konsumenckie przy współpracy z Defence24 prezentują nowy plan wzmocnienia bezpieczeństwa Polski w ramach projektu Agenda Polska 2030.

Przez ostatnie pięć lat – od czasu opublikowania Strategii Bezpieczeństwa Polski przez WEI – sytuacja międzynarodowa, w tym bezpośrednie bezpieczeństwo Polski, zmieniło się zasadniczo. Atak Rosji na wolną Ukrainę w bezpośredni sposób zagroził bezpieczeństwu oraz interesom Polski, a także potwierdził niezwykłe trendy w zakresie ewolucji ładu europejskiego i regionalnego. Warsaw Enterprise Institute, wraz z ZPP, CSS i Forum Konsumentów postanowiło więc dokonać audytu wydanych pięć lat temu rekomendacji oraz zaktualizować całą Strategię – dopasowując ją do nowych wyzwań, przed którymi stoi Rzeczpospolita.

Nasza Strategia zakłada m.in., że po zakończeniu szkoły średniej lub w przypadku zakończenia nauki po 18. roku życia – ale przed ukończeniem 25. roku życia – każdy obywatel powinien odbyć powszechne przygotowanie obronne, tj. 2- lub 3-miesięczne obowiązkowe szkolenie z podstaw strzelania, wykorzystywania łączności, medycyny pola walki, obsługi ppk, ppanc, umiejętności przetrwania, czy też w zależności od umiejętności – innych systemów (np. informatycznych, obsługi dronów itp.). Skala zagrożenia pełnoskalowym atakiem na Polskę w najbliższych kilku latach została oceniona jako prawdopodobna, a najskuteczniejszym elementem jej zapobieżenia jest zbudowanie najmocniejszego z możliwych systemów odstraszania. Dlatego tak ważna jest odpowiednia strategia bezpieczeństwa naszego kraju, o czym szerzej piszemy w naszej pierwszej publikacji w ramach projektu Agenda Polska 2030.

Zdaniem Piotra Małeckiego, prezesa zarządu Defence24 strategia bezpieczeństwa dla Polski musi być kompleksowa i wykraczająca poza zadania ministerstwa Obrony Narodowej. – Dzisiaj przed nami stoją największe wyzwania, bo muszą nastąpić zmiany strukturalne od edukacji w szkołach, po koordynację logistyki w przypadku wojny czy jakiegokolwiek kryzysu. To wymaga ponadpartyjnej współpracy i determinacji we wdrożeniu. Jest to trudne, ale konieczne, bo zaniedbania są ogromne – stwierdził.

Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest zdania, iż z punktu widzenia biznesu strategia bezpieczeństwa Polski powinna odpowiadać na dwie potrzeby.

– Pierwsza to potrzeba stabilności w bardzo dosłownym sensie wolności od napaści z zewnątrz. Nie wszystko jest od nas zależne, ale dla planowania inwestycji i rozwoju potrzebne jest poczucie prowadzenia biznesu w kraju generalnie bezpiecznym. Druga związana jest z lokalną produkcją – przykłady innych państw pokazują, że sektor zbrojeniowy stanowi bardzo istotny ośrodek innowacji, które potem mogą być wykorzystywane również w obszarach cywilnych. Dlatego ważne jest, by docelowo dążyć do możliwie największego udziału polskich firm w realizacji zamówień dla wojska – powiedział.

– Przez lata silna była tendencja do outsourcowania bezpieczeństwa – wiara, że członkostwo w NATO i UE to lek na wszystkie zagrożenia – tłumaczył także dr Adam Eberhardt, Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI. – Dziś jest dla wszystkich oczywistym, że głównym filarem naszego bezpieczeństwa powinny była własne zdolności w zakresie obrony. Zdaniem Dyrektora CSS WEI w przypadku konfliktu zbrojnego sojusznicy pomogą nam, gdy będziemy silni i wiarygodni w zakresie odstraszania. Do Unii Europejskiej nawiązuje także Tomasz Wróblewski, prezes WEI. – Niedocenianym aspektem naszej akcesji do Unii Europejskiej była nowa narracja, nowe myślenie Polaków o samych sobie, o Polsce wracającej do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. Ucieleśnienie odwiecznych ambicji i narodowych kompleksów państwa – jak pisał Milan Kundera – zagarniętego zachodowi przez dziki wschód. To obok czysto ekonomicznych korzyści dało nam silną moralną podbudowę i pewność siebie konieczną do gonienia za starymi europejskimi demokracjami.

Poniżej prezentujemy rekomendacje, jakie wypracowaliśmy w ramach prac nad naszym najnowszym:

  1. Aktualizacja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
  2. Wprowadzenie Narodowego Przygotowania Obronnego
  3. Przyspieszenie szkolenia i odbudowy rezerw Sił Zbrojnych RP
  4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – realizacja zapisów
  5. Realizacja koncepcji Obrony Powszechnej
  6. Zmiana systemu Edukacji dla Bezpieczeństwa
  7. Militaryzacja gospodarki
  8. Współpraca cywilno-wojskowa w logistyce
  9. Maksymalne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i nauki w obronie Polski
  10. Wprowadzenie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Powyższe punkty zostały szeroko opisane w naszej publikacji. Poniżej znajduje się link do pełnej wersji dokumentu.

Celem projektu Agenda Polska 2030 jest przygotowywanie strategii rozwoju Polski, rozwiązań systemowych i punktowej naprawy prawa. Pierwsza Agenda Polska powstała cztery lata temu. Znajdą ją państwo na naszej stronie: agendapolska.wei.org.pl. Szereg naszych postulatów wynikających z ówczesnej analizy sytuacji polityczno-ekonomicznej zostało wykorzystanych, inne stały się jeszcze bardziej palące i wciąż czekają na swoje wdrożenie. Doświadczenia pierwszej Agendy Polskiej dały nam nie tylko ogrom wiedzy, ale też wiarę, że nawet najbardziej ambitne i pozornie abstrakcyjne cele można realizować.

a