piątek, styczeń 17, 2020
Follow Us
wtorek, 17 wrzesień 2019 18:58

Plus - Porozumienie europejskich organizacji klastrowych

Written by Emilian Kotowski/GF
Rate this item
(2 votes)
Klastry wychodzą naprzeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji - Krzysztof Krystowski Klastry wychodzą naprzeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji - Krzysztof Krystowski mat.pras

Najważniejszym punktem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Warszawie było powołanie Europejskiego Związku Klastrów.

Na połączenie sił zdecydowały się europejskie organizacje klastrowe z Bułgarii, Francji, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Hiszpanii. Podpisane porozumienie rozpoczyna nowy etap współpracy przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach. Europejski Związek Klastrów wzmocni kontakty między sygnatariuszami i skuteczność w przedstawianiu interesów przedsiębiorców na szczeblu krajowym. Współdziałanie między organizacjami reprezentującymi klastry pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń, uruchamianie wspólnych projektów i ułatwi działania na forum Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych.

- Klastry budują łańcuchy wartości zarówno regionalnie jak i branżowo. Stanowią więc doskonałą inspirację i model do naśladowania w tym, jak prowadzić skuteczną dyplomację ekonomiczną – mówił podczas otwarcia szczytu Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Podkreślił, że powołanie europejskiego porozumienia organizacji klastrowych było oddolną inicjatywą Związku Pracodawców Klastry Polskie.

- Klastry wychodzą naprzeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych – tłumaczy Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

W ramach Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej odbył się V Kongres Klastrów Polskich. Uczestnicy w kilku panelach tematycznych prowadzili dyskusje wokół haseł: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?”.