A+ A A-

Plus Grupa Lux Med

Logotyp grupy Lux Med

Technologia pozwala nam na coraz więcej. Nie tylko ułatwia, ale też ratuje życie. Co ważne, należy korzystać z niej z umiarem, i bezpiecznie.

Przykładem niech będzie promieniowanie rentgenowskie, czyli zabiegi tomografii i radiologii, które ułatwia wykryć zmiany zachodzące w ludzkim organizmie. Promieniowanie ma jednak też ciemne strony, w dużej ilości może być szkodliwe. Dlatego Komisja Europejska postanowiła zbadać ten problem realizując międzynarodowy program Euclid, w którym udział bierze, jako jedyna z Polski, Grupa Lux Med.

Jest też jedną z zaledwie 20 firm z Europy, zaangażowanych w projekt!

Please provide full Credentials Infomation