A+ A A-

Plus Leonardo da Vinci

Był geniuszem wszechczasów. Kiedy Krzysztof Kolumb dopływał do Ameryki, a w Polsce kończył się konflikt zbrojny z Zakonem Krzyżackim, on szkicował pierwsze śmigłowce i czołgi.

To tłumaczy, dlaczego z okazji 500. rocznicy śmierci Leonarda w Unii Europejskiej bije się monetę z rewersem jednego z dzieł geniusza, który przy okazji był też artystą.

Dama z gronostajem, bo niej mowa, zdobi dwa euro i jeden z korytarzy Muzeum Narodowego w Krakowie. Książę Adam Jerzy Czartoryski, który ponad 230 lat temu kupił obraz, miał nosa! Podobnie jak wicepremier Piotr Gliński, który w 2016 r. obraz odkupił i włączył do narodowej kolekcji dzieł wszechczasów. To dzięki niemu Polska jest jednym ze spadkobierców geniuszu Leonarda.

Please provide full Credentials Infomation