czwartek, maj 13, 2021
Follow Us

Sąd Arbitrażowy przy KIG dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory online.

wtorek, 15 listopad 2016 13:22

Prezes NCSS pozywa Miasto Jest Nasze

Przeprosiny, sprostowanie, wycofanie nieprawdziwych informacji i 150 tys. zł na cele społeczne – tego Jacek Kotas, prezes Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, domaga się od Jana Śpiewaka i stowarzyszenia Miasto jest Nasze. To reakcja na umieszczenie postaci prezesa NCSS na tzw. mapie reprywatyzacji. – Nie mam żadnych związków z reprywatyzacją, ani ja osobiście jako Jacek Kotas, ani jako przedstawiciel organów spółek, w których pracowałem – podkreśla.

Dział: Menadżerowie

W polskim prawie brakuje jednoznacznej wykładni dotyczącej rozstrzygania przez sądy arbitrażowe sporów dotyczących skuteczności uchwał wspólników spółek. W Niemczech takie spory posiadają zdolność arbitrażową.

a