piątek, czerwiec 21, 2024
Follow Us
środa, 22 czerwiec 2011 17:33

Przeciw raportowi Erste Securities

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Przeciw raportowi Erste Securities www.sxc.hu

Zarząd ABC Data SA oświadcza, że nie zgadza się z ustaleniami raportu Erste Securities z 8 czerwca br.: zarówno z przedstawioną wyceną spółki, jak też z opartą na podstawie tej wyceny rekomendacją.

{jumi [*4]}Wg agencji ISB autorzy raportu napisali m.in., że wzrostu polskiej branzy IT w latach 2012-2013 nie będzie generował sektor detaliczny. To postawi w trudnym położeniu duże sieci sprzedaży, zwłaszcza że szybko rosnący segment sprzedaży internetowej będzie wywierał presję na marże. Niekorzystne dla sektora są też utrzymujące się wysokie stany magazynowe. Wobec tego analitycy Erste rekomendowali „kupuj” dla Action, „trzymaj” dla AB oraz „sprzedaj” dla ABC Data.

W ocenie zarządu tej ostatniej raport zawiera niewłaściwe i niepotwierdzone przez spółkę założenia oraz dane. W szczególności, dokonując porównania i wyceny poszczególnych spółek z branży dystrybucji IT, autorzy raportu nie uwzględnili czynnika sezonowości, przyjmując dla poszczególnych spółek dane z różnych okresów roku, co uniemożliwia ich właściwe porównanie. Zdaniem ABC Data przy sporządzaniu raportu przyjęta została także wadliwa  metoda wyceny, która poprzez zastosowanie nieadekwatnych danych, w tym w szczególności wzięcie pod uwagę nieprawidłowej wielkość długu netto, prowadzi do błędnych wniosków co do bieżącej wartości akcji spółki. Wszystko to powoduje, że wydana w wyżej wymienionym raporcie rekomendacja „sprzedaj” dla akcji ABC Data w jej ocenie, zawiera błędne wnioski, w szczególności znacząco zaniża wartość spółki i może wprowadzać inwestorów w błąd.

{jumi [*9]}

a