piątek, październik 15, 2021
Follow Us
poniedziałek, 20 wrzesień 2021 11:00

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(1 głos)

III Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Przyszłości, którego idea zrodziła się z potrzeby wypracowania nowych rozwiązań i adaptacji wynikających wyzwań cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata.

Tematem III – Konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” będzie przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu. Śląski Klaster Lotniczy to prężnie działająca instytucja, która nadaje kształt kierunkom rozwoju lotnictwa w województwie śląskim Obecnym wyzwaniem jest potrzeba kształtowania przyszłości, stąd obecność klastra na Europejskie Forum Przyszłości, która przebierze formę oficjalnej konferencji branżowej.

Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas dwóch poprzednich edycji wydarzenia, m.in. przemysłowi dronowemu, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu.” – Uważa Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance o Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich. – „Na terenie Województwa Śląskiego swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów związanych z dronami, a dodatkowo wielu z nich to członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego. Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie województwa Śląskiego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia podjęta zostanie także tematyka międzynarodowej i międzysektorowej współpracy przemysłu lotniczego z przemysłem obronnym i kosmicznym.” – Deklaruje Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance o Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich

Program III „Śląskich Dni Lotnictwa i Dronów” jest bardzo bogaty. Wydarzenie rozpocznie panel „Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii.

Drugi panel nosi tytuł: „Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.”   Dyskusja będzie poświęcona systemowi zarządzania ruchem dronów. Zostaną przedstawione aktualne regulacje polskie europejskie oraz projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

Trzeci panel to „Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie”. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z dronami cywilnymi.

Następnie zaplanowano sesję prezentacji „Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym)”. 

Kolejny panel to „Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym. Materiały kompozytowe o nowych właściwościach z zastosowaniem w przemyśle lotniczym i kosmicznym”. Uczestnicy będą rozmawiać o współpracy europejskich klastrów lotniczych i dronowych.

Konferencję III „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” zakończy panel „Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej”.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, Urzędu Patentowego RP, Prezydenta Bielska-Białej, Starosty Powiatu Bielskiego, Górnośląskiej-Zagłębiorwskiej Metropolii, Polskiej Agencji Kosmicznej i Instytutu Lotnictwa oraz patronatem medialnym przez portal Biznesciti.com i Agencję Informacyjną.

a