czwartek, październik 21, 2021
Follow Us
piątek, 19 czerwiec 2020 12:57

PGNiG: Nabór do konkursu INGA - budżet 311 mln zł Wyróżniony

Napisane przez ISBNews
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do 9 października, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do 9 października, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) mat.pras

"Po pierwszym konkursie programu INGA w przypadku PGNiG pozytywnie zakwalifikowaliśmy do dofinansowania 9 najbardziej nas interesujących projektów na łączną kwotę 82 mln zł. Bardzo liczymy na więcej ciekawych i innowacyjnych rozwiązań w drugiej edycji.

Chcemy, by INGA była nie tylko źródłem istotnych projektów B+R dla branży naftowej i gazowniczej, ale także coraz bardziej efektywnym narzędziem współpracy nauki z przemysłem" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do 9 października, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Budżet drugiego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln zł. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), PGNiG oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje takie obszary jak poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów, podano.

"Wspólne Przedsięwzięcie realizowane z dwoma tak dużymi i znaczącymi podmiotami z branży przyczyni się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności sektora na rynku globalnym, a z pewnością wpłynie na przyspieszenie wdrażania innowacji w obszarze gazownictwa. Patrzymy na zagadnienie kompleksowo - ważnym celem programu jest również zmniejszenie negatywnego oddziaływania branży energetycznej na środowisko" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Nabór wniosków w konkursie miał się pierwotnie zakończyć w lipcu, jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną został przedłużony do 9 października br.

"Przesunięcie terminu naboru na październik to wyjście naprzeciw potrzebom podmiotów, którym epidemia COVID-19 czasowo pokrzyżowała plany. Zarówno wnioskodawcom, jak i nam zależy na projektach przygotowanych na najwyższym poziomie, dlatego tym razem poczekamy na nie dłużej" - dodał Kamieniecki.

Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy. Jego budżet wynosi 311 mln zł, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG oraz Gaz-System. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim, podkreślono.

W ramach pierwszej edycji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanych jest w sumie 12 innowacyjnych projektów, na łączną kwotę ponad 90 mln zł. To m.in. prace nad koncepcją poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy też prace nad rozwijaniem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów. INGA to także badania nad rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi tłumienie hałasu z obiektów gazowniczych oraz nowatorskie metody diagnozowania gazociągów.

"Wspólne Przedsięwzięcie daje możliwość opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez nas działalności. To również szansa dla spółki na rozszerzenie współpracy w zakresie działalności B+R ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że w ramach kolejnego konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej" - podkreślił prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 3 lata. Całościowy budżet Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to 400 mln zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

a