poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
piątek, 11 czerwiec 2010 09:53

Prezes KM w zarządzie Railway Business Forum

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prezes KM w zarządzie Railway Business Forum Koleje Mazowieckie

Artur Radwan, prezes spółki Koleje Mazowieckie – KM został członkiem zarządu Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF). To organizacja zrzeszająca pracodawców kolejowych, mająca na celu wspieranie modernizacji, restrukturyzacji i urynkowienia kolei w Polsce.

{jumi [*4]}RBF zabiera głos w sprawach istotnych dla funkcjonowania kolei, informuje o projektach ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów regulujących działalność rynku kolejowego już na etapie ich tworzenia.

- Udział w pracach RBF chciałbym wykorzystać nie tylko dla wspierania ważnych dla kolei projektów, ale również dla dzielenia się doświadczeniami naszej spółki. Przykład Kolei Mazowieckich świadczy o tym, że usamorządowienie jest skutecznym rozwiązaniem zmierzającym do unowocześnienia i zwiększenia efektywności przewozów pasażerskich – mówi Radwan. Zdaniem Henryka Klimkiewicza, Przewodniczącego RBF, obecność mazowieckiego przewoźnika w  Forum Kolejowym RBF jest przykładem na to, że  w platformie współpracy na rzecz  kolejnictwa mogą z powodzeniem  uczestniczyć różne podmioty niezależnie od ich formy własności. Wśród kilkudziesięciu instytucji, których przedstawiciele zasiadają w RBF, są m.in. Bombardier Transportation Polska, Jastrzębska Spółka Kolejowa, PESA, Trakcja Polska, Warszawska Kolej Dojazdowa, czy Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

{jumi [*9]}

a