wtorek, czerwiec 02, 2020
Follow Us

Rada Ministrów Ukrainy powołała Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu kolei ukraińskich (UŻ), odpowiedzialnego za infrastrukturę kolejową w tym kraju. Remigiusz Paszkiewicz jest drugim, obok Wojciecha Balczuna, Polakiem zasiadającym we władzach ukraińskich kolei.

Dział: Menadżerowie
wtorek, 29 kwiecień 2014 14:04

Zaleśny prezesem Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa

23 kwietnia 2014 roku Marek Zaleśny - menadżer od kilkunastu lat związany z branżą transportu kolejowego – został powołany na Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach.

Dział: Menadżerowie
piątek, 08 marzec 2013 12:26

Częstsze kredyty pań prezes

Firmy zarządzane przez kobiety częściej niż te kierowane przez mężczyzn korzystają przy finansowaniu działalności z kredytów bankowych. Z raportu wynika też, że lepiej kontrolują poziom zaległych należności. „Kobiecym" firmom kontrahenci są winni mniejsze kwoty niż przedsiębiorstwom zarządzanym przez mężczyzn.

Dział: Firmy
niedziela, 14 luty 2010 12:53

Nowy prezes Kolei Mazowieckich

Rada Nadzorcza Kolei Mazowieckich, powierzyła Arturowi Radwanowi funkcję Prezesa Zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.

Dział: Menadżerowie

a