poniedziałek, lipiec 06, 2020
Follow Us

Prezes i jeden z dwóch członków zarządu Grupy PKP SA powołani na trzyletnią kadencję w końcu kwietnia br. ogłosili w oficjalnym komunikacie o swej rezygnacji z zarządzania największą kolejową firmą w Polsce.

Dział: Menadżerowie

a