poniedziałek, czerwiec 01, 2020
Follow Us

Czasy kryzysów, takich jak trwająca pandemia, skłaniają decydentów, a często i opinię publiczną do myślenia w horyzoncie krótkoterminowym i w stanie moralnej paniki. 

czwartek, 20 wrzesień 2012 12:07

Nowe kierownictwo polsko-litewskiej spółki

Roman Przybył, po trzech miesiącach od powołania go przez radę nadzorczą na stanowisko p.o. prezesa zarządu spółki - lidera w branży infrastruktury kolejowej w Polsce, został powołany na stanowisko prezesa.

Dział: Menadżerowie

a