piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
środa, 13 październik 2021 10:02

Bank Światowy: Inwestycje w Polsce przyspieszą; dla firm kluczowa cyfryzacja Wyróżniony

Napisane przez ISBNews
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Bank Światowy w październikowej nocie podniósł swoje oczekiwania dotyczące wzrostu polskiego PKB w 2021 r. do 4,5%, a w 2022 r. do 4,7% Bank Światowy w październikowej nocie podniósł swoje oczekiwania dotyczące wzrostu polskiego PKB w 2021 r. do 4,5%, a w 2022 r. do 4,7% mat.pras

W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce ożywienie w inwestycjach nabierze tempa, także dzięki spodziewanym środkom finansowym z budżetu Unii Europejskiej, mówi ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Środkową Asli Demirgüç-Kunt. Jej zdaniem, do utrzymania konkurencyjności polskich firm niezbędna jest kontynuacja transformacji na gospodarkę cyfrową.

Ekonomistka, odnosząc się do najnowszego raportu Banku Światowego na temat perspektyw makroekonomicznych Europy i Azji Środkowej, wskazała, że Polska jest gospodarką dobrze zdywersyfikowaną, co pozytywnie odróżnia ją na tle krajów regionu oraz, że w ciągu najbliższych
"kilku lat" w Polsce ożywienie w inwestycjach nabierze tempa, także dzięki spodziewanemu napływowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej.

"Polska gospodarka była stosunkowo odporna na kryzys COVID-19, a do II kwartału 2021 r. produkcja powróciła do poziomu sprzed pandemii, częściowo dzięki uwolnieniu stłumionego popytu dzięki wsparciu makroekonomicznemu. Ożywienie gospodarcze odzwierciedlało również silny wzrost eksportu w wyniku umocnienia aktywności u głównych partnerów handlowych. W rezultacie prognozy wzrostu zostały zrewidowane w górę do 4,5% w tym roku i 4,7% w 2022 r., a ożywienie w inwestycjach nabierze tempa w ciągu najbliższych kilku lat" – powiedziała w rozmowie z ISBnews Demirgüç-Kunt.

Bank Światowy w październikowej nocie podniósł swoje oczekiwania dotyczące wzrostu polskiego PKB w 2021 r. do 4,5%, a w 2022 r. do 4,7%. Oznacza to wyższe względem publikacji z czerwca prognozy o odpowiednio 0,7 pkt. proc. i 0,2 pkt proc.

Demirgüç-Kunt zaznaczyła również, że w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej dla zagranicznego kapitału, Polska jest gospodarką dobrze zdywersyfikowaną, o silnych powiązaniach handlowych i finansowych ze strefą euro oraz zintegrowaną z globalnymi łańcuchami wartości.

W jej ocenie, kluczowym obszarem działań polskiego rządu w horyzoncie krótkoterminowym powinno być "ostrożne" dostosowywanie parametrów polityki makroekonomicznej, m.in. w celu kontrolowania oczekiwań inflacyjnych.

"Perspektywy krótkoterminowe będą nadal kształtowane przez trendy pandemiczne, w tym tempo szczepień i trwające rozprzestrzenianie się wariantów COVID-19. W miarę utrzymywania się cyklicznego ożywienia konieczna będzie ostrożna kalibracja polityki makroekonomicznej, aby zapewnić odbudowę przestrzeni fiskalnej i utrzymanie stabilnych oczekiwań inflacyjnych. W przeciwnym razie, wyższa inflacja mogłaby się umocnić i 'odkotwiczyć' oczekiwania inflacyjne, presja cenowa na aktywach mogłaby się nasilić lub też mogłyby gwałtownie zacieśnić się globalne warunki finansowania, co mogłoby skłonić do szybszego, niż przewidywano wycofywania wsparcia polityki pieniężnej i osłabienia ożywienia gospodarczego" – dodała.

Ekonomistka Banku Światowego wskazała również, że choć banki w Polsce pozostają dobrze dokapitalizowane, rozwój sektora finansowego nadal wymaga ścisłego monitorowania, ponieważ kryzys wpłynął na rentowność banków.

Jej zdaniem działania rządu, które przyspieszają wzrost produkcji potencjalnej – w tym te działania, które odnoszą się do wpływu pandemii na kapitał ludzki i zwiększają produktywność inwestycji – w dłuższej perspektywie mogą pomóc złagodzić presję inflacyjną, zapewnić ożywienie sprzyjające włączeniu społecznemu i utrzymać konwergencję dochodów per capita ze strefą euro.

Demirgüç-Kunt przywołała stanowisko Banku Światowego zawarte w październikowym raporcie "Europe and Central Asia Economic Update", w którym wskazano, że aby zwiększyć produktywność firm, pobudzić wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy, Polska powinna utrzymać silne i konkurencyjne środowisko biznesowe.

Dodała również, że istotne jest, aby Polska – patrząc na sytuację ekonomiczną w dłuższym horyzoncie – kontynuowała trend przechodzenia na gospodarkę cyfrową.

"Przyspieszenie absorpcji technologii cyfrowych - co zaobserwowano w 2020 r. wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii e-handlu, telemedycyny i zdalnej edukacji - może pomóc zwiększyć odporność na przyszłe negatywne wstrząsy gospodarcze. Ponadto zapewnienie skutecznej absorpcji dużych funduszy UE mogłoby pomóc w dalszej transformacji cyfrowej i zielonej transformacji. Pomogłoby to Polsce dokonać postępu w osiąganiu długoterminowych celów rozwojowych i pomogłoby w strukturalnej transformacji gospodarki, w miarę jak świat będzie w nadchodzących dziesięcioleciach stawiał na dekarbonizację" – dodała.

Pytana o to, jaki zdaniem Banku Światowego kierunek zmian może pomóc polskim firmom zwiększyć ich odporność i produktywność w przyszłości, zwłaszcza gdy epidemia jeszcze się nie skończyła, ekonomistka wskazała przede wszystkim na potrzebę zdynamizowania procesu digitalizacji polskich przedsiębiorstw.

"Przyspieszenie przyjęcia technologii cyfrowej przez firmy może prowadzić do znacznego wzrostu wydajności, o ile zostanie to uzupełnione inwestycjami w rozwiązania cyfrowe do zarządzania produkcją lub łańcuchem dostaw. Polska ma jeden z najniższych poziomów cyfryzacji biznesu w Unii Europejskiej, ale w odpowiedzi na pandemię poczyniono znaczące postępy. Środki, które podtrzymują ten postęp, mogą pomóc w dalszym zmniejszaniu tej cyfrowej przepaści w stosunku do reszty Unii Europejskiej" – powiedziała także w Demirgüç-Kunt.

"Zapewnienie silnego, konkurencyjnego środowiska biznesowego, które promuje wejście na rynek i rozwój firm, a także zejście z rynku firm nierentownych, jest ważne dla poprawy dynamiki i produktywności" – oceniła.

Wskazała również, że w opinii Banku Światowego, w perspektywie średnioterminowej kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw mają wysiłki na rzecz przyspieszenia reform strukturalnych w obszarach takich jak: efektywność energetyczna, odporność na zmiany klimatu i ich adaptacja oraz innowacje i przedsiębiorczość.

a