poniedziałek, październik 02, 2023
Follow Us

Nawrocki

wtorek, 31 sierpień 2021 13:50

Euro-Parku Stalowa Wola - strategicznego parku inwestycyjnego Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jako Spółki Skarbu Państwa, a także jako instytucji rozwoju jest m.in. wspieranie polskiego przemysłu i dążenie do jego rozwoju i innowacyjności Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jako Spółki Skarbu Państwa, a także jako instytucji rozwoju jest m.in. wspieranie polskiego przemysłu i dążenie do jego rozwoju i innowacyjności mat.pras

ARP i gmina Stalowa Wola podpisały porozumienie o powołaniu Euro-Parku Stalowa Wola - strategicznego parku inwestycyjnego.

Zawarcie porozumienia o współpracy jest bezpośrednim następstwem podpisania 28 sierpnia br. przez Prezydenta Andrzeja Dudę specustawy z dnia 23 lipca 2021 r. Ustawa ta wprowadza szczególne rozwiązania związane ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych w dwóch lokalizacjach w Polsce, w tym m.in. na terenach położonych w Stalowej Woli. Dzięki ustawie nieruchomości w gminie Stalowa Wola mogą zostać przeznaczone pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza lub strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

- Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jako Spółki Skarbu Państwa, a także jako instytucji rozwoju jest m.in. wspieranie polskiego przemysłu i dążenie do jego rozwoju i innowacyjności. ARP S.A. jako zarządzająca m.in. Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną TSSE Euro-Park Wisłosan, dzięki bogatej ofercie instrumentów finansowych i pozafinansowych, od lat dba o rozwój gospodarczy i społeczny Województwa Podkarpackiego, w tym Stalowej Woli. STRATEGICZNY PARK PRZEMYSŁOWY EURO – PARK STALOWA WOLA, którego tworzenie inicjuje dzisiejsze porozumienie, nie przypadkowo powstaje na terenie Stalowej Woli. To tereny, które posiadają potencjał aby przy odpowiednim zaangażowaniu stron, mądrej współpracy i umiejętnym zarządzaniu, stać się centrum nowoczesnych technologii, dających wymierne korzyści społeczne i gospodarcze – mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A..

Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli dodał:

  • Porozumienie inicjuje wspólne działania Stron w m.in. następujących obszarach:
  • ustalenia warunków wyjściowych dla prowadzenia negocjacji w zakresie realizacji decyzji o powołaniu EURO-PARKU STALOWA WOLA STRATEGICZNEGO PARKU INWESTYCYJNEGO;
  • opracowania założeń harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu;
  • podjęcie działań celem nabycia nieruchomości wymienionych w załączniku do procedowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych;
  • rozpoczęcia procedury formalnego powołania Spółki Celowej dedykowanej do zarządzania EURO – PARKIEM STALOWA WOLA;
  • opracowania analiz techniczno-prawnych nieruchomości możliwych do pozyskania i zagospodarowania na cele przyszłych inwestycji;
  • opracowania założeń koncepcji zagospodarowania przestrzennego umożliwiających przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i rozwiązań dodatkowych stanowiących ofertę dla dużych Inwestorów zagranicznych z branż związanych z innowacyjnością i wysokimi technologiami

Współpraca Stron będzie realizowana na zasadach partnerstwa, pozostając w zgodzie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie oraz na podstawie przepisów prawa.

a