niedziela, czerwiec 26, 2022
Follow Us
poniedziałek, 17 maj 2021 07:05

Prezydent podpisał nowelą o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych prezydent.pl

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dostosowującą polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dot. określenia ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe rozwiązania umożliwiają przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność. Ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność - został określony na 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.

Nowelizacja zawiera upoważnienie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).  

Wprowadza regulacje, dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.

W noweli usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowela co do zasady weszła w życie dzisiaj, przepisy dot. zmian w zasadach udostępniania danych, zawartych systemie identyfikacji działek rolnych, mają wejść w życie w czerwcu.

a