środa, kwiecień 21, 2021
Follow Us
piątek, 02 kwiecień 2021 11:01

Niemiec: Polska Kolej 2030 - wysokie wymagania Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W pierwszym dokumencie transport jest wskazany jako odpowiedzialny  za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i ma ją zmniejszyć do 2050 roku o 90% W pierwszym dokumencie transport jest wskazany jako odpowiedzialny  za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i ma ją zmniejszyć do 2050 roku o 90% Photo by Onur K on Unsplash

Trwający w Polsce proces jej modernizacji, umożliwiający kolei osiągnięcie celów przewozowych w 2030 roku i kolejnych latach jest szczególnie ważny z uwagi na znaczące, unijne i krajowe,  środki finansowe.

Poważnym atutem jest też ciągłość pieniędzy na kolej w następujących po sobie, poczynając od 2007 roku, unijnych perspektywach.

Większość dokumentów strategicznych, czy to europejskich czy krajowych, stawia przed kolejami wysokie wymagania do spełnienia do 2030 r. i w latach następnych.

Ich nasilenie, w ostatnim okresie, związane jest z unijnym Zielonym Ładem z 2019 i Strategią Mobilności z ubiegłego roku - zauważa w tekście opublikowanym w Kurierze Kolejowym Krzysztof Niemiec, wiceprezes spółki Track Tec, producenta materiałów do budowy nawierzchni kolejowych.

W pierwszym dokumencie transport jest wskazany jako odpowiedzialny  za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i ma ją zmniejszyć do 2050 roku o 90%. Jak taką redukcję osiągnąć? Zielony Ład mówi: „więcej ładunków powinno być transportowanych koleją lub droga wodną”. W warunkach polskich będzie to w praktyce kolej.

Drugi z dokumentów, Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, wymiaruje cele - i w przypadku transportu kolejowego są one następujące:

  • do 2030 r. przewozy kolejami dużych prędkości podwoją się,
  • do 2030 r. przewozy towarów koleją wzrosną o 50%, a do 2050 r. podwoją się,
  • do 2030 r. transport intermodalny będzie mógł konkurować na równych zasadach z transportem drogowym w UE.

Takich wymagań można było spodziewać się, gdyż dyskusja o priorytetach w transporcie w Europie trwa od wielu lat, a kolejowy wskazywany jest jako ten, z którym wiąże się największe nadzieje. Warunkiem podstawowym dla rozwoju przewozów kolejowych jest infrastruktura kolejowa o wymaganej wielkości i parametrach - stwierdza wiceprezes Track Tec.

Całość tekstu pod linkiem: kurier-kolejowy.pl

a