czwartek, lipiec 18, 2024
Follow Us
poniedziałek, 01 marzec 2021 22:58

Skuteczny system depozytowy - analiza WEI Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 Warsaw Enterprise Institute przedstawia analizę pt. Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją? Warsaw Enterprise Institute przedstawia analizę pt. Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją? Photo by Jasmin Sessler on Unsplash

Warsaw Enterprise Institute przedstawia analizę pt. Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją? Założenie systemu jest proste: do ceny określonych produktów w jednorazowych opakowaniach doliczana jest opłata depozytowa.

Polska, mimo podjętych w ostatnich latach wysiłków inwestycyjnych i kilkukrotnych zmian przepisów, wciąż pozostaje daleko w tyle w stosunku do unijnych wymagań dotyczących poziomu recyklingu. Sytuacja ta rzutuje również na branżę recyklingową, która z braku materiału wejściowego, z trudem wytwarza z niego produkt.

W odpowiedzi na te problemy Warsaw Enterprise Institute przedstawia analizę pt. Po co nam system depozytowy? Jakie wyzwania przed nami stoją? Przybliżając sprawdzony w innych krajach sposób na poprawę poziomu przetwórstwa odpadów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą oraz użycia jej w swoich publikacjach. Dodatkowo nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

System depozytowy jako odpowiedź na problemy recyklingu w Polsce:

Aby usprawnić proces recyklingu w Polsce, należy wdrożyć system depozytowy na opakowania jednorazowego użytku, na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach UE.

Założenie systemu jest proste: do ceny określonych produktów w jednorazowych opakowaniach (np. napojów, piwa) doliczana jest opłata depozytowa, którą konsumenci mogą później odzyskać, oddając puste opakowanie do automatu lub bezpośrednio u sprzedawcy.

Celem wdrożenia systemu depozytowego nie jest jedynie usprawnienie recyklingu w Polsce, ale również zapewnienie producentom dostępu do dobrych jakościowo i wytwarzanych lokalnie surowców wtórnych.

Warsaw Enterprise Institute wskazuje na kilka zasad, które musi uwzględnić skuteczny system depozytowy:

Organizować i zarządzać systemem powinien jeden prywatny podmiot, reprezentujący producentów i detalistów (operator) i działający w formie non-for-profit - wyklucza to konkurencję między operatorami, która skutkować może optymalizacją stawek, zasad naliczania opłat czy zbierania opakowań. System musi być jak najprostszy oraz jednolity w skali kraju.

System powinien być powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających, którzy funkcjonowaliby w nim na równych zasadach - nowe obowiązki wynikające z wprowadzenia systemu, powinny dotyczyć wszystkich producentów wprowadzających produkty w opakowaniach objętych systemem. System nie może być ani państwowy publiczny. Operatorem powinna być niezależna organizacja stworzona przez producentów napojów w formule not-for-profit, powołana wyłącznie na potrzeby systemu.

Oparty o przejrzyste zasady finansowania - wyzwaniem dla systemu, zwłaszcza w początkowej fazie wdrażania będzie kwestia jego finansowania. Koszt zakupu powinien spoczywać na producentach, z zastrzeżeniem, że będą mogli określić wymogi, jakie placówka musi spełnić ny zainstalować w niej automat. Finansowanie systemu odbywać się powinno ze środków z tytułu niezwróconego depozytu oraz wartości sprzedanych surowców wtórnych.

Musi uwzględniać strukturę i specyfikę handlu w Polsce oraz dużą liczbę małych sklepów - system powinien obejmować jak największą ilość placówek, gdyż brak recyklomatu w niektórych sklepach, może wpłynąć wydatnie na ich konkurencyjność

Sprzedawcy powinni mieć możliwość wyboru, która metoda zbiórki (manualna lub recyklomaty), najbardziej pasuje do ich modelu biznesowego - zapewni to możliwość partycypacji w systemie mniejszym palcówkom, które nie spełniałyby wymogów do zamontowania automatu

a