czwartek, czerwiec 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

czwartek, 18 czerwiec 2020 17:07

EURO-PARK Ząbkowice - ARP S.A i KOWR podpisały umowę Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Wsparcie dla południa Dolnego Śląska to modelowy przykład urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju opartego o mniejsze ośrodki miejskie Wsparcie dla południa Dolnego Śląska to modelowy przykład urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju opartego o mniejsze ośrodki miejskie MAT.PRAS

EURO-PARK Ząbkowice to kolejna już inwestycja typu greenfield. ARP S.A. i KOWR zawarły umowę o współpracy na rzecz utworzenia parku przemysłowego EURO-PARK w Ząbkowicach Śląskich.

Projekt będzie mógł zostać zrealizowany dzięki przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki inwestycyjnej o powierzchni 125 ha. Teren dotychczas nieużywany stanie się fundamentem, na którym będzie się rozwijał przemysł przyszłości.

Inwestycja wpisuje się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Średnie miasta pełnią istotną rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarki jako centra aktywności społecznej. Transformacja po 1989 r. spowodowała jednak upadek ich przemysłu. Włączenie w procesy rozwojowe średnich miast, takich jak Ząbkowice Śląskie wspiera region i przyczynia się wyrównywania szans społecznych.

– Utworzenie parku przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich to dowód na realizację deklaracji jakie złożyliśmy mieszkańcom powiatu. Inwestycja pozwoli nie tylko pobudzić lokalną przedsiębiorczość, ale ułatwi także pozyskanie zewnętrznych inwestorów, którzy zasilą regionalną gospodarkę.

Wsparcie dla południa Dolnego Śląska to modelowy przykład urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju opartego o mniejsze ośrodki miejskie, których interesy przez lata nie były dostrzegane – mówi Michał Dworczyk, minister i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Agencja Rozwoju Przemysłu jako spółka skarbu państwa, realizuje projekty i cele, do których została zobowiązana w ramach SOR, m.in. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsięwzięć gospodarczych w regionach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Przykładem takich działań są chociażby specjalne strefy ekonomiczne czy parki przemysłowe.

– Nasze doświadczenie w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi, a zwłaszcza dynamiczny rozwój zarządzanego przez ARP S.A. i oddalonego od Ząbkowic o zaledwie niecałe 60 kilometrów Euro-Parku Kobierzyce są rękojmią sukcesu tego przedsięwzięcia.

Dzięki m.in. inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Otrzymujemy liczne zapytania od inwestorów zainteresowanych budową swoich zakładów na tym terenie – wskazuje Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu ARP S.A.

W ramach porozumienia ARP S.A. i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz technicznych. Ich celem jest wybranie optymalnej formy współpracy, która obejmuje opracowanie koncepcji parku przemysłowego, wycenę nieruchomości wnoszonych do projektu, opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, oszacowanie kwoty koniecznych nakładów na dostosowanie nieruchomości do potrzeb potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora na potrzeby utworzenia spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od dawna zagospodarowuje nieruchomości nierolne znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje. Obecnie posiada swoje grunty w 9 Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Z oferty KOWR skorzystało już wiele światowych koncernów. Cieszymy się, że grunty należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą zostać również wykorzystane do utworzenia EURO-PARKu Ząbkowice. Jego powstanie niewątpliwie przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego regionu – mówi Grzegorz Pięta, p.o. dyrektora generalnego KOWR.

Stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 9,3 proc. i była dwukrotnie wyższa od bezrobocia w całym województwie dolnośląskim (4,6 proc.) oraz dużo większa od średniej ogólnopolskiej, która wyniosła w grudniu ub.r. 5,2 proc. – podaje GUS. Utworzenie Parku Przemysłowego Ząbkowice to szansa na redukcję bezrobocia i zaktywizowanie mieszkańców regionu.

– Jako parlamentarzysta z południa Dolnego Śląska obserwujemy na co dzień nierównomierny rozwój terytorialny, który skazuje mniejsze społeczności na wykluczenie. Dzięki klimatowi dla rozwoju jaki tworzy Pan Prezydent Andrzej Duda oraz aktywności Pana Premiera Mateusza Morawieckiego udało się skutecznie rozpocząć realizację wielu kluczowych inwestycji.

Wykorzystanie istniejących potencjałów oraz wola współpracy instytucji rządowych doprowadziła do podpisania porozumienia, które dla całego regionu będzie nowym otwarciem i szansą zaistnienia na mapie gospodarczej Dolnego Śląsk – mówi Marcin Gwóźdź, poseł z okręgu ząbkowickiego.

a