niedziela, marzec 26, 2023
Follow Us

Nawrocki

wtorek, 07 kwiecień 2020 13:03

Kaźmierczak: podatek przychodowy zamiast dochodowego. Wady CIT Wyróżniony

Napisane przez Cezary Kaźmierczak
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak wystosował list do premiera Morawieckiego w sprawie podatków które mają zasilić budżet państwa Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak wystosował list do premiera Morawieckiego w sprawie podatków które mają zasilić budżet państwa Wnet

Podatek CIT jest traktowany jako sprzeczny z naturalnymi prawami człowieka, w tym przede wszystkim z prawem do zysku z własnej pracy, ponadto ujawnia stan finansów osób prywatnych, co jest swoistym zamachem na wolność osobistą - Cezary Kaźmierczak prezes ZPP.

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak wystosował list do premiera Morawieckiego w sprawie podatków które mają zasilić budżet państwa. Możemy w nim przeczytać: "Biznes i wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za nasze państwo, za które popłynęło morze krwi, rozumieją (że państwo potrzebuje funduszy na sprawne działanie - przyp red.). Postulujemy od lat powszechny, bez wyjątków i nie do uniknięcia podatek przychodowy w wysokości 1,5% od przychodu. Skończy się unikanie, "optymalizowanie" i niepłacenie. Daje to 55 mld PLN dla budżetu państwa."

Poniżej podstawowe dane i wnioski z analizy ZPP w sprawie podatku CIT:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od lat przygląda się polskiemu systemowi podatkowemu. Staramy się działać w bardzo różnych obszarach, bo również na tym polega nasza rola, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców, jednak znaczna część naszych wysiłków skupiona jest wokół recenzowania kolejnych zmian podatkowych i proponowania jego reform. Wystarczy powiedzieć, że jednym z kluczowych dokumentów programowych, które opublikowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, był dokument zawierający projekt kompleksowej zmiany systemu podatkowego.

Nie ulega wątpliwości, że szczególnie interesująca wydaje się być kwestia opodatkowania spółek kapitałowych będących podatnikami podatku CIT. Stosunkowo niewielkie wpływy z tytułu tej daniny, a także ich struktura, każą przypuszczać, że jest to w zasadzie jedyny w Polsce podatek dobrowolny – bo to właśnie od dobrej woli jego podatników zależy, czy zapłacą choćby złotówkę z jego tytułu. Jesteśmy przekonani, że ten stan rzeczy wynika z podstawowej słabości konstrukcyjnej podatku CIT, którą uzależnienia jego wysokości od tak „plastycznego” czynnika jak dochód.

 struktura podmiotow placacych CIT

"Podatek CIT jest traktowany jako sprzeczny z naturalnymi prawami człowieka, w tym przede wszystkim z prawem do zysku z własnej pracy, ponadto ujawnia stan finansów osób prywatnych, co jest swoistym zamachem na wolność osobistą."

W praktyce państwo zatrudnia aparat skarbowy liczący dziesiątki tysięcy urzędników (ok. 62 tys. w Polsce), który ma wykazać, że przedsiębiorstwo ma niższe koszty i wyższe zyski do opodatkowania.

W tym samym czasie, w odwrotnym celu, przedsiębiorcy zatrudniają swój aparat pracowników działów księgowych, finansowych i doradców podatkowych, by dowieść, że posiadają wyższe koszty oraz niższe zyski do opodatkowania.

 

Złożoność techniczna tej daniny stwarza nieograniczone pole do nadużyć po stronie podatnika, jak i fiskusa, który wykorzystuje w swoim interesie interpretacje niejedno-znacznych zapisów prawa podatkowego.

Założenia poniższego szacunku można modyfikować w dół, ale kwoty i tak pozostaną ogromne. To są straty, które są powtarzane rok w rok. Gdyby te fundusze zostałyby zainwestowane w rozwój - o ile wyższy byłby wzrost gospodarczy?

Najwięksi płatnicy CIT

Wartość CIT w mld PLN

Udział % w CIT narastająco

Średni CIT na spółkę na miesiąc w tys. PLN

10 spółek

7,5

17,0%

62 500,0

2643 spółki

18,5

59,1%

583,3

Ok. 9 000 spółek

13,6

90,0%

125,9

Pozostałe ok. 441 000 spółek

4,4

100,0%

1,5

Razem

44,0

 

 

Podsumowanie:

Podatek dochodowy ze swej natury jest niedoskonały lub wadliwy w swoim zamyśle, co pokazuje zestawienie jego cech z zasadami tworzenia efektywnych podatków. Większość kryteriów nie jest spełniona. Jego słabości będą tym bardziej eksploatowane przez podmioty (głównie korporacje międzynarodowe), które są ku temu lepiej wyposażone. Dysponują doświadczeniem w tej dziedzinie oraz odpowiednimi środkami na finansowanie doradców.

Państwo, jako byt prawnopolityczny ma prawo do ściągania podatków, które winny stanowić swoistą zapłatę za usługi, jakie ono świadczy przedsiębiorcy, jak dostęp do rynku, do dóbr publicznych, bezpieczeństwo, edukacja, itp. Jedynie podatek przychodowy może tę rolę spełniać.

a