czwartek, grudzień 07, 2023
Follow Us
czwartek, 19 marzec 2020 11:12

Pracodawcy RP: wydłużyć ważność orzeczeń o zdolności do pracy

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Lekarze zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2 Lekarze zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2 mat.pras

Pracodawcy RP postulują okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Poniżej treść listu adresowanego do min. Marleny Maląg i Łukasza Szumowskiego.

W nawiązaniu do poprzedniej naszej korespondencji kierowanej do Pana Ministra Zdrowia, jak również w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z postępującymi w Polsce zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań w obszarze medycyny pracy, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Na chwilę obecną właściwym rozwiązaniem wydaje się być czasowo określone zawieszenie orzekania i/lub wydłużenie ważności orzeczeń, przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki zarówno badań wstępnych, jak i okresowych.

Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników, związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innym, niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem w postaci niedostępności tych lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie specjalistów dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2.

Jeśli więc pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych, co skutkuje ryzykiem utraty pracownika lub postępowaniem niezgodnym z przepisami w sytuacji gdy dopuści takiego pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowego pracownika w trakcie badań medycyny pracy od innego pacjenta, przebywającego w tym samym czasie w placówce medycznej, jest tak samo duże jak ryzyko zakażenia personelu medycznego.

Z uwagi na trudną sytuację, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, zastosowanie powyższych rozwiązań jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracodawcom i pracownikom, jak i personelowi medycznemu. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obu stron, postulujemy o możliwie jak najszybsze wprowadzenie wspomnianych możliwości.

Wiceprezydent Pracodawców RP
Dr Andrzej Mądrala

a