czwartek, sierpień 18, 2022
Follow Us
wtorek, 14 styczeń 2020 14:02

Anna Rulkiewicz w Radzie Programowej SGH-WUM MBA Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
14 stycznia, w nowym składzie, zainaugurowała swoją działalność Rada Programowa studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia 14 stycznia, w nowym składzie, zainaugurowała swoją działalność Rada Programowa studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia mat.pras

14 stycznia, w nowym składzie, zainaugurowała swoją działalność Rada Programowa studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia, które prowadzone są przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na stanowisko Członka Rady została powołana Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Studia są kierowane do kadry menedżerskiej posiadającej doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia, chcących lepiej zrozumieć mechanizmy działające na podmioty funkcjonujące w ramach systemu opieki zdrowotnej i poznać metody zarządzania, uwzględniające wykorzystanie nowych technologii. Zajęcia odbywają się w oparciu o autorski program przygotowany przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów koncentrują się na przywództwie, myśleniu analitycznym i strategicznym, komunikacji i kreatywności. 

W skład Rady weszli: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Zastępca Przewodniczącego Rady Uczelni WUM; prof. dr hab. Marcin Czech, były Wiceminister Zdrowia, Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki w Instytucie Matki i Dziecka, wykładowca SGH-WUM MBA; mgr inż. Stanisław Pitucha, z-ca Kanclerza WUM; prof. dr hab. Maciej Słodkowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM; dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, wykładowca SGH-WUM MBA; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Prorektor ds. Nauki i Zarządzania; dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz SGH; dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH, Kierownik Programu SGH MBA; prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED; Bartosz Kwiatek, absolwent Programu SGH-WUM MBA. W spotkaniach Rady z głosem doradczym uczestniczą Kierownik ze strony WUM Artur Białoszewski oraz Kierownik ze strony SGH dr. hab. Monika Raulinajtys-Grzybek prof. SGH.

Więcej informacji na temat programu SGH-WUM MBA dostępnych jest na stronie: https://sghwummba.wum.edu.pl/

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. 

a