środa, lipiec 28, 2021
Follow Us
wtorek, 02 lipiec 2019 00:10

Polska zaczęła wyróżniać się na tle pozostałych krajów

Napisane przez bea
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
PEP 2040 - „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” PEP 2040 - „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” Fot. mat. pras

W 2019 roku Polska może znaleźć się na czwartym miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych - wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019”.

Rynek fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce i na świecie. W 2018 r. Polska zaczęła wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW znalazła się na 9 miejscu W UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu oraz inwestycje w tym roku Polska może przesunąć się na czwarte miejsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW.

Autorzy raportu oceniają, że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW. Progno

zy przewidują, że w 2019 roku wartość rynku inwestycji fotowoltaicznych w Polsce przekroczy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej w 2019 roku przekroczą 4 mld zł, technologia PV stanie się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska stanie się jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE.

W dalszym ciągu największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm fotowoltaicznych sprzedających energię na zasadach rynkowych. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także bankom działającym w segmencie detalicznym (prosumenci). Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wsparcia dotacyjnego.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 do dnia 4 kwietnia 2019 r. kwota dofinansowania do projektów energetyki słonecznej (instalacje PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unijnych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstało lub powstanie łącznie ok. 280 MW instalacji fotowoltaicznych (znaczna cześć tych instalacji już została wybudowana, jednak część czeka jeszcze na realizację). W tym roku prosumentów zaczynają wspierać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PiT i korzystne programy kredytowe.

Są też zapowiedzi dalszych zmian podatkowych (obniżona stawka VAT dla mikroinstalacji budowlanych na gruncie lub na dachach budynków inwentarskich i ulgi w podatkach od nieruchomości), które, wraz z nieuniknionym wzrostem cen energii w 2020 roku, mogą skompensować na rynku mikroinstalacji skutki wyczerpywania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i mogą zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospodarstwach domowych.

a