czwartek, październik 01, 2020
Follow Us
wtorek, 18 czerwiec 2019 22:23

34 proc. Ukraińców pracujących w Polsce rozważa wyjazd do Niemiec Wyróżniony

Napisane przez bea
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Niemcy planują w 2020 r. otworzyć swój rynek pracy dla mieszkańców krajów spoza UE. Niemcy planują w 2020 r. otworzyć swój rynek pracy dla mieszkańców krajów spoza UE. Fot. mat prom

O tym, że Niemcy planują w 2020 r. otworzyć swój rynek pracy dla mieszkańców krajów spoza UE wie już trzy czwarte (76 proc.) obywateli Ukrainy pracujących w Polsce.  

34 proc.  z nich już rozważa podjęcie pracy w Niemczech, a 10,4 proc. deklaruje, że nic nie powstrzyma przez wyjazdem – wynika z raportu EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Do pracy w Niemczech zachęcają ich przede wszystkim wyższe zarobki (na co wskazuje prawie 87 proc. badanych), wyższy poziom życia (ponad 44 proc.) i lepsza opieka społeczna (20 proc.).  36,8 proc. ukraińskich pracowników, którzy już planują podjęcie pracę w Niemczech, planują wyjazd w 2020 roku

Barierą jest dla  nich przede wszystkim język, gdyż 92 proc.  pracujących w Polsce obywateli Ukrainy nie zna języka niemieckiego lub włada nim źle. Z badania wynika, że zaledwie 2,6 proc.  spełnia główne kryteria stawiane przez rząd w Berlinie (wykształcenie i znajomość języka niemieckiego). Ponadto 53 proc.  pracowników z Ukrainy w Polsce nie wie, jakie kryteria powinien spełniać obywatel spoza UE, aby skorzystać z nowej uproszczonej procedury zatrudniania w Niemczech

- Bardziej otwarty na migrantów rynek niemiecki na pewno będzie stanowił dużą konkurencję dla polskich firm. Częściowej migracji pracowników z Ukrainy do Niemiec nie da się zatrzymać, nie jesteśmy w stanie konkurować z Niemcami pod względem wysokości zarobków. Mimo to, jesteśmy dalecy od uznania nowych przepisów za „czarny scenariusz” dla polskich firm. Zarówno wymagania stawiane kandydatom aplikującym do pracy w RFN czy bariery językowe ograniczą skalę migracji ze Wschodu- – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

A jeśli nie Polska, to co?  13 proc. Ukraińców pracujących w Polsce rozważa wjazd do Czech, a  także do krajów Europy Północnej: Szwecji, Holandii, Norwegii (po ok. 6-7 proc. pytanych).

- Zarobki w  Czechach są ok. 15 proc. wyższe  niż w Polsce i jest tam najniższe bezrobocie w UE. To też poważny konkurent dla Polski – zwraca uwagę Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL S.A.

Co może zatrzymać ukraińskich pracowników w Polsce? Z raportu wynika, że 24,6 proc. pracowników z Ukrainy w Polsce deklaruje, że nie planują wyjazd do innych krajów. 22 proc.  respondentów planujących wyjazd do Niemiec rozważa kontynuowanie pracy w Polsce ze względu na możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt oraz obywatelstwa, a  17 proc. respondentów planujących wyjazd do Niemiec rozważa kontynuowanie pracy w Polsce po uproszczeniu procedury zatrudniania obcokrajowców.

Raport nie podaje liczby Ukraińców pracujących w Polsce, gdyż są to zmienne dane. Z różnych źródeł m.in. ogłoszonych w marcu przez NBP wynika, że w Polsce może pracować ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy.

Raport „Pracownik z Ukrainy między Polską a Niemcami” EWL S.A. to badanie socjologiczne, które  zostało przeprowadzone w dniach 17 kwietnia – 31 maja 2019 roku przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Metodą bezpośrednich wywiadów indywidualnych przebadanych zostało 850 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w celu podjęcia pracy.

a