sobota, luty 27, 2021
Follow Us
piątek, 24 listopad 2017 11:30

Business Insider Polska: Sąd arbitrażowy dla małych i średnich firm

Napisane przez BIP / red
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza fot. MM

Długotrwały proces w sądzie a może szybki arbitraż? Dobrą alternatywą dla procesu sądowego jest sąd arbitrażowy. To dla przedsiębiorcy rozwiązanie szybsze, poufne i jednoinstancyjne. Do tego każda ze stron sporu sama może wybrać sobie arbitra.  

Jakie sprawy warto kierować do sądu arbitrażowego?

Business Insider Polska pisze: "Dla przedsiębiorców może on być bardzo korzystny – postępowania przed sądem arbitrażowym są jednoinstancyjne, poufne i trwają znacznie krócej, niż te prowadzone przez sądy powszechne. Do tego każda ze stron sama wybiera arbitra.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc taką jak wyrok sądu państwowego."

W przeciwieństwie do sądu państwowego, gdzie nie mamy możliwości wyboru składu sędziowskiego, tutaj można wybrać własnego arbitra.

Taką możliwość ma każda ze stron sporu. Arbitrami są specjaliści w danej dziedzinie, na co nie możemy liczyć w sądzie powszechnym, którego sędziowie często muszą dopiero zapoznać się ze specyfiką danej branży. Na liście wyboru arbitrów są także nazwiska osób – specjalistów z zagranicy.

Jak mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w rozmowie z Business Insider Polska: "Rozprawy przed sądem polubownym odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. (…) według statystyk resortu sprawiedliwości, polscy sędziowie – jest ich około 10 tys. – rocznie otrzymują blisko 15 mln spraw. Oznacza to, że średnio na jednego sędziego przypada w skali roku 1500 spraw."

Jeden z największych w Polsce sądów arbitrażowych, czyli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w ciągu ostatnich dwóch lat prowadził w ciągu roku średnio około 200 spraw. Nie można więc mówić ani o długich kolejkach, ani przeciążeniu arbitrów.

Agnieszka Durlik w rozmowie z Business Insider Polska mówi, że nie można określić co do zasady średniej długości trwania postępowania, gdyż dla każdego sporu jest ona różna. Ważne jest możliwość szybkiego rozpoczęcia postępowania. Ponadto już po pierwszym posiedzeniu sądu arbitrażowego strony mogą otrzymać informację, kiedy zakładany jest termin wydania wyroku.

Rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego mają taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego i są uznawane przez około 150 państw. Ponadto Sąd arbitrażowy może także rozstrzygać spory z podmiotami z zagranicy.

Klientami sądu są przede wszystkim największe firmy. Ale jest to również dobre ozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kodeks cywilny mówi, ze poddanie sporu pod sąd polubowny wymaga umowy stron. W umowie tej należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny z którego spór wynika. 

Cały tekst na stronie Business Insider Polska 

 

a