poniedziałek, listopad 29, 2021
Follow Us
poniedziałek, 15 listopad 2010 07:00

Dobre wyniki polskiego handlu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dobre wyniki polskiego handlu www.sxc.hu

We wrześniu 2010 roku polski eksport towarów był o blisko 17,9 proc. większy niż rok temu. Import wzrósł w tym czasie o 24 proc. – wynika ze wstępnych danych NBP o bilansie płatniczym we wrześniu.

{jumi [*4]}Potwierdzają one, że nasza gospodarka rozwija się szybciej niż innych krajów UE. Eksport towarów wyniósł we wrześniu blisko 11,3 mld euro i był o 17,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Import do Polski zwiększył się o 24 proc. i wyniósł 11,8 mld euro. – Bilans płatniczy jest zestawieniem statystycznym, które pokazuje obraz relacji gospodarczych Polski z zagranicą. Dane za wrzesień 2010 r. ukazują ciągle bardzo dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego – rośnie zarówno eksport, jak i import, przy czym wyższa jest dynamika importu – mówi Paweł Michalik, wicedyrektor departamentu statystyki NBP w rozmowie z portalem NBPnews.pl. Najnowsze dane pokazują także, że w analizowanym okresie zwiększyły się inwestycje podmiotów zagranicznych w Polsce. – Koncentrują się one głównie w inwestycjach portfelowych. Nierezydenci chętnie kupują polskie papiery wartościowe, w szczególności papiery skarbowe, ale obserwujemy też napływ inwestycji zagranicznych bezpośrednich – wyjaśnia dyrektor Michalik.

Z bilansu płatniczego wynika, że we wrześniu saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 547 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło zaś nieco ponad 1 mld euro. Z kolei w polskich inwestycjach za granicą zanotowano spadek aktywów o 26 mln euro, głównie z powodu wycofywania lokat z banków za granicą. Wzrosły zaś polskie inwestycje bezpośrednie. Dodatnie jest od lat również saldo transferów z Unią Europejską – we wrześniu do kasy UE Polska wpłaciła 268 mln euro, a otrzymała stamtąd 337 mln euro. Składowe bilansu płatniczego – ujemne saldo dochodów i obrotów towarowych oraz dodatnie saldo usług i transferów bieżących – złożyły się na wynik rachunku bieżącego. Jego saldo we wrześniu było ujemne i wyniosło 1,4 mld euro. Jednak w przypadku gospodarki doganiającej gospodarki krajów wyżej rozwiniętych takie ujemne saldo rachunku bieżącego jest rzeczą naturalną, a jego niewielka skala świadczy o tym, że równowaga zewnętrzna polskiej gospodarki pozostaje niezagrożona.

{jumi [*9]}

a