poniedziałek, sierpień 08, 2022
Follow Us
czwartek, 21 październik 2010 08:45

Via Carpatia połączy Litwę i Polskę z Grecją

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Via Carpatia połączy Litwę i Polskę z Grecją www.sxc.hu

22 października na zamku w Łańcucie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Via Carpatia”. Celem spotkania jest formalne przystąpienie do projektu wybudowania międzynarodowej drogi ekspresowej trzech państw: Bułgarii, Grecji i Rumunii.

Mają one podpisać deklarację „Via Carpatia”. Wśród państw, które już przystąpiły do inicjatywy, znajdują się: Węgry, Słowacja, Polska, Litwa. Wśród gości zaproszonych na konferencję są ministrowie ds. transportu wsssytkich zainteresowanych państw, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W konferencji wezmą również udział władze samorządowe oraz parlamentarzyści z tych regionów Polski, przez które przebiega szlak „Via Carpatia”: z woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego.

„Via Carpatia” stanowi formę wielostronnej współpracy międzynarodowej, której celem jest modernizacja i rozbudowa drogowego szlaku tranzytowego łączącego Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Inicjatywa została sformalizowana 27 października 2006 r. poprzez podpisanie Deklaracji Łańcuckiej przez ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Podpisanie deklaracji zostało zainicjowane przez stronę polską w zakresie rozwoju szlaku drogowego z Kowna do Debreczyna (i ew. dalej na południe) nazwanego Via Carpatia”, którego częścią na terytorium Polski będzie planowana droga S-8 i S-19 (Budzisko – Suwałki - Choroszcz (Białystok) – Lublin – Rzeszów - Barwinek). Ma na celu aktywizację gospodarczą słabiej rozwiniętych wschodnich regionów UE.

Pomysł ten spotkał się z szerokim poparciem krajów Europy Środkowej, będących nowymi członkami UE. W 2008 roku również Rumunia, Bułgaria i Grecja złożyły wniosek o przyłączenie się do tej inicjatywy, która w przyszłości stanowiłaby alternatywny szlak transportowy, prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji. Szlak ten łączyłby się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Korytarz Transportowy Europa – Kaukaz – Azja).

a