piątek, czerwiec 02, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 23 sierpień 2010 16:57

Inflacja tylko 2 proc.

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Inflacja tylko 2 proc. www.sxc.hu

Najpowszechniej używaną miarą inflacji jest indeks cen konsumpcyjnych (CPI), wyliczany i publikowany co miesiąc przez GUS. W lipcu br. roczna inflacja CPI wyniosła 2,0 proc. (w czerwcu 2,3 proc.), a więc znalazła się w dolnym paśmie celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt. proc. w górę lub w dół).

{jumi [*4]}Ponadto wszystkie wskaźniki inflacji bazowej w lipcu obniżyły się i znalazły się w przedziale od 1,2 do 1,9 proc. – wynika z najnowszych danych NBP - i wyniosły:

– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli organów państwa)  -1,6 proc. (w poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 1,9 proc.);

– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się do 1,6 proc. z 1,9 proc. w czerwcu br.;
– inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 1,2 proc. z 1,5 proc. w poprzednim miesiącu;
– inflacja tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 1,9 proc. (2,2 proc. w czerwcu br.)

Analitycy najczęściej posługują się inflacją liczoną po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje ona skalę presji na wzrost cen w polskiej gospodarce oraz odzwierciedla ruch cen, na które wpływ ma polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny. Ceny energii (w tym ceny paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych i często podlegają szokom. Podobnie ceny żywności, które zależne są m.in. od pogody i bieżących interwencji państw na rynkach rolnych. Dlatego ten wskaźnik uważa się za najpełniej oddający tendencje inflacyjne. W lipcu br. wskaźnik ten – kolejny miesiąc z rzędu – obniżył się i wyniósł 1,2 proc., co jest najniższym poziomem od października 2009 r., kiedy wyniósł 2,9 proc.

{jumi [*9]}

a