niedziela, październik 24, 2021
Follow Us
czwartek, 29 lipiec 2010 08:10

Unia może pomóc w walce z powodzią

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Unia może pomóc w walce z powodzią www.sxc.hu

 

Do Komisji Europejskiej dotarł złożony 23 lipca br. polski wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności UE - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych.

{jumi [*4]}Teraz Komisja rozpatrzy wniosek, a przyznane środki zostaną przeznaczone między innymi na: odbudowę infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi. Straty jakie spowodował żywioł sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie). W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu br. poszkodowanych zostało około 266 tysięcy osób, a około 31 tysięcy zostało ewakuowanych. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1 300 przedsiębiorstw. Łącznie około 80 tysięcy km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych zostało uszkodzonych w wyniku tegorocznych powodzi. Konieczne będzie wyremontowanie 1160 km dróg krajowych, 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk.

Ponad 680 tysięcy hektarów ziemi zostało zalanych, w tym 18 tys. budynków. Odbudowy wymagają odcinki linii kolejowych o łącznej długości ok. 400 km, w tym 82,5 km linii kolejowych zostało całkowicie zamkniętych dla ruchu, a na odcinkach o łącznej długości 321 km wprowadzono ograniczenia prędkości. Konieczna jest modernizacja lub całkowita odbudowa 1300 km wałów przeciwpowodziowych. Ponad 800 szkół i 160 przedszkoli zostało dotkniętych przez powódź. Województwami, które zostały najbardziej poszkodowane przez tegoroczne powodzie są między innymi: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie oraz lubelskie.
Wysokość strat, jakie zostały poniesione wskutek powodzi, wg stanu na 8 lipca br. przekroczyła wartość 0,6 proc. PKB za 2009 r., co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej. Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską na podstawie informacji udzielonych przez państwo członkowskie. Z pieniędzy pochodzących z funduszu będzie można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem skutków powodzi w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na pokrycie kosztów niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie. Pieniądze umożliwią także prowadzenie prac porządkowych na obszarach dotkniętych powodzią. Dotacja pozwoli również na sfinansowanie działań służb ratowniczych pracujących na terenach powodziowych, a także na prowadzenie prac związanych z ochroną obiektów wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego.

Ze środków funduszu nie są finansowane szkody powstałe w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.

{jumi [*9]}

a