środa, lipiec 24, 2024
Follow Us
poniedziałek, 26 lipiec 2010 13:36

Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu www.sxc.hu
Z inicjatywy ministerstwa gospodarki (MG) odbyło się kolejne spotkanie nt. poszukiwania, rozpoznawania i przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce.
{jumi [*4]}Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej (MG i resortów: środowiska, infrastruktury, spraw zagranicznych, Skarbu Państwa oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego)oraz zainteresowanych ponad 28 firm polskich i zagranicznych.Uczestnicy spotkania omówili dotychczasowe prace poszukiwawcze i rozpoznawcze niekonwencjonalnych złóż gazu oraz ich oddziaływanie na środowisko. Ponadto zwrócili uwagę na potrzebę specjalistycznego kształcenia i szkoleń kadry technicznej oraz administracji, jak również na uwarunkowania dostaw nowych źródeł gazu systemem przesyłowym.

Spotkanie w MG było kolejnym etapem uszczegółowienia i próby wyjaśnienia problemów przedstawionych przez zainteresowane firmy. W maju 2010 r., podczas spotkania Polskiej Sekcji Society of Petroleum Engineers, resort gospodarki wyszedł z inicjatywą utworzenia platformy współpracy pomiędzy administracją państwową i firmami zaangażowanymi w realizację projektu poszukiwania oraz przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce. Departament Ropy i Gazu MG przesłał także zapytania do firm sektora o trudności i przeszkody związane z realizacją tego projektu. Odpowiedzi udzieliło 19 przedsiębiorstw, przekazując łącznie 65 opinii. Dotyczyły one m.in. procesu koncesyjnego, zagadnień środowiskowych, dostępności wyspecjalizowanej kadry technicznej i urządzeń wiertniczych oraz relacji z władzami lokalnymi i rządowymi. Kolejne spotkanie zaplanowano na jesień 2010 r.

{jumi [*9]}

a