środa, kwiecień 17, 2024
Follow Us
wtorek, 06 lipiec 2010 08:39

Szybsze tempo prywatyzacji energetyki

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szybsze tempo prywatyzacji energetyki www.sxc.hu

Według międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings prywatyzacja polskiej energetyki nabiera tempa.

{jumi [*4]}A to w związku ze sprzedażą przez Skarb Państwa pakietu 52 proc. akcji Tauron Polska Energia (Tauron, „BBB”/perspektywa stabilna), drugiej co do wielkości grupy energetycznej w Polsce za 4,2 mld zł (1 mld euro) w jednej z największej ofercie pierwotnej (IPO) w Europie w pierwszej połowie br.  Ponadto w ub. tygodniu, rząd rozpoczął ponownie proces sprzedaży większościowego pakietu akcji trzeciej pod względem udziałów w rynku grupy energetycznej ENEA. Jednocześnie trwa proces sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w kilku innych firmach energetycznych. Zdaniem Fitch, Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie, który przeprowadza tak duży proces prywatyzacji sektora energetycznego. Trzy największe grupy energetyczne, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, ”BBB+”/ perspektywa stabilna), Tauron oraz ENEA, mające około 60 proc. udziału w krajowym wytwarzaniu energii elektrycznej i około 70 proc. w dystrybucji i sprzedaży są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- IPO Tauronu przeprowadzone w trudnych warunkach dla rynku akcji ma mniej pozytywny wpływ na profil kredytowy spółki w porównaniu do ofert pierwotnych spółek PGE i ENEA z 2009 i 2008 r. - powiedział Arkadiusz Wicik, dyrektor w europejskim zespole energetycznym agencji Fitch. - Zarówno PGE jak i ENEA znacznie podwyższyły kapitały w wyniku emisji nowych akcji w ramach IPO, co pozwoliło im na uzyskanie nadwyżki środków pieniężnych przed planowanym zwiększeniem nakładów inwestycyjnych w najbliższych kilku latach, podczas gdy w przypadku oferty pierwotnej Tauronu sprzedana została jedynie część akcji Skarbu Państwa.

Skarb Państwa utrzyma kontrolę właścicielską w Tauronie, zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2030 r. Prywatyzacja polskiej energetyki stanowi istotną część rządowego planu prywatyzacji, według którego Skarb Państwa planuje pozyskać 25 mld zł w 2010 r. w ramach finansowania deficytu budżetowego. Zdaniem Fitch prywatyzacja energetyki ma umiarkowanie pozytywny wpływ na wiarygodność kredytową sektora dzięki poprawie przejrzystości i wzmocnieniu ładu korporacyjnego. Plany prywatyzacyjne na drugą połowę tego roku zakładają sprzedaż większościowych pakietów akcji w kilku dużych spółkach energetycznych – 51 proc. akcji ENEA, pakiet 83 proc. akcji czwartej grupy energetycznej Energa, na który PGE i czeski CEZ („A-”/perspektywa stabilna) złożyły oferty i które znalazły się na krótkiej liście wśród pięciu oferentów oraz 50 proc. akcji w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA. Te transakcje mogą zmienić układ sił w sektorze poprzez zwiększenie obecności firm zagranicznych, która do tej pory była niewielka, lub przez wzmocnienie pozycji spółek krajowych.

{jumi [*9]}

a