sobota, kwiecień 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

środa, 26 maj 2010 17:33

Przeniesienie kapitału z OFE do ZUS szkodliwe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Przeniesienie kapitału z OFE do ZUS szkodliwe www.sxc.hu

Zniesienie obowiązku oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnych i umożliwienie Polakom przeniesienia kapitału do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest rozwiązaniem szkodliwym dla naszego kraju i przyszłych emerytów  – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP), podobnie jak inne organizacje przedsiębiorców oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

{jumi [*4]}Minister pracy Jolanta Fedak zapowiedziała, że planuje wprowadzenie zmian do będącego w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych projektu założeń do ustawy o emeryturach kapitałowych. Nowe przepisy umożliwiałby wychodzenie z OFE przez osoby, które je dobrowolnie wybrały, a dopiero rozpoczynające pracę mogłyby natomiast decydować, czy chcą oszczędzać na emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS.

– Taka zmiana podważa sens reformy sprzed 11 lat. Wówczas podjęto decyzję, że należy jak najszybciej odejść od systemu repartycyjnego i ograniczyć środki w ramach ZUS w sektorze publicznym na rzecz lokowania ich w ramach OFE, gdyż tylko takie rozwiązanie może zmniejszyć obciążenie przyszłych pokoleń naszymi emeryturami – przypomina Magdalena Janczewska, ekspert KPP. Zdaniem Konfederacji propozycje resortu pracy nie uwzględniają tego, że Polacy nie potrafią inwestować, nie znają się na rynkach kapitałowych. Oznacza to, że ich wybory dotyczące tego, czy zbierać na emeryturę w ZUS i OFE czy tylko w ZUS, nie będą przemyślane, poparte analizą własnej sytuacji ekonomicznej i jej perspektywami. Dodatkowo resort pracy przekonując do tego rozwiązania opinię publiczną nie uwzględnia niezwykle ważnej z punktu widzenia wysokości emerytur stopy zwrotu z kapitału emerytalnego, a ta od 2003 do połowy 2008 r. była zdecydowanie wyższa niż waloryzacja kapitału na indywidualnym koncie emerytalnym ZUS. - I choć w związku z pogorszeniem się sytuacji na rynkach finansowych stopa zwrotu rzeczywiście zmalała, to należy na problem patrzeć z perspektywy długookresowej. W końcu okres pomnażania kapitału będzie trwał przez przynajmniej 30 lat. Trudno jednak oczekiwać od Polaków, że będą w stanie myśleć tak długofalowo i racjonalnie podejmując swoje decyzje dotyczące gromadzenia środków emerytalnych – uważa Janczewska. Zdaniem KPP rysuje się więc realne ryzyko, że w przypadku dekoniunktury Polacy będą masowo wycofywać środki z OFE i przenosić je do ZUS.

- Gdy okaże się, że stopa zwrotu środków gromadzonych na OFE jest znacznie wyższa, nie będzie jednak możliwości wycofania się z pochopnie podjętej decyzji, a nasze realnie inwestowane przez PTE pieniądze będą już skonsumowane przez innego emeryta – ostrzega Janczewska. Dlatego zdaniem KPP, aby chronić kapitał przed dekoniunkturą wcale nie należy przesuwać go do ZUS. Należy natomiast zdywersyfikować ryzyko i powołać subfundusze, które dostosują swój profil ryzyk do wieku ubezpieczonego – twierdzi Janczewska.

{jumi [*9]}

a