piątek, grudzień 02, 2022
Follow Us
wtorek, 25 maj 2010 09:41

Szkodliwa nowelizacja ustawy o komornikach

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Od lewej Tomasz Teluk (IG), Jarosław Świeczkowski (KRK) Od lewej Tomasz Teluk (IG), Jarosław Świeczkowski (KRK) Urszula Chodorowska

Wzrastające zadłużenie społeczeństwa, niższa ściągalność długów, zatory płatnicze i bankructwa, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, to najważniejsze konsekwencje kolejnej nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – wynika z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji (IG).

{jumi [*4]}Wchodzi ona w życie 17 czerwca. Z raportu wynika także, iż z narastającym zjawiskiem niespłacania zobowiązań oraz trudności z ich egzekucją związane jest powstawanie tzw. zatorów płatniczych. Narastanie i utrzymywanie się przez dłuższy czas zadłużenia może prowadzić do bankructwa, szczególnie małych i średnich firm. – Dotrzymywanie umów i poszanowanie własności prywatnej są fundamentalnymi elementami prawidłowo funkcjonującej gospodarki rynkowej. Tymczasem nietrudno dostrzec ewolucję pojęcia długu. Co kiedyś uważane było za grzech, dziś traktowane jest jako koszt – uważa dr Tomasz Teluk, prezes IG. Logicznym krokiem byłaby nowelizacja prawa zmierzająca do zmniejszenia regulacji, pozwalających na szybsze dochodzenie swoich racji i szybsze odzyskanie długów. Natomiast autorzy nowelizacji skupili się na kwestiach drugorzędnych dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. IG uważa, iż niższe koszty egzekucji stanowią zachętę do niepłacenia długów. Ponadto obniżenie kosztów egzekucyjnych oraz możliwość sądowej obniżki wynagrodzenia komornika na wniosek dłużnika, mogą przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Instytut zwraca uwagę, że zapisy ustawy wprowadzają uznaniowość wynagradzania egzekutorów. Każdy dłużnik będzie się mógł sądownie domagać obniżenia opłaty egzekucyjnej do minimalnej stawki. Wprowadzi to niepewność w zakresie oczekiwanego wynagrodzenia dla komorników i spowoduje chaos na rynku. Jednak największym skandalem jest fakt, iż nowelizacja ustawy powstała z inicjatywy… Ministerstwa Zdrowia – notorycznego klienta kancelarii komorniczych.

 

– Oznacza to, że społeczeństwo będzie ponosiło wysokie koszty braku reformy służby zdrowia i nieskutecznego prawa egzekucyjnego – komentuje Tomasz Teluk. Według prezesa Krajowej Rady Komorniczej, Jarosława Świeczkowskiego KRK chce zaskarżyć w najbliższych miesiącach nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, po jej wejściu w życie. Jacek Spendel, autor raportu IG poinformował, że w ostatnim czasie zatory płatnicze powstające wskutek nieregulowania na czas faktur przez firmy dotyczą aż ¾ spośród tych z nich, które zatrudniają do 49 pracowników (odpowiednio: 36 proc. firm zatrudniających powyżej 250 osób). Raport IG przypomina, że „łańcuszki niezapłaconych faktur stały się jednym z głównych problemów tąpnięcia gospodarczego, który nawiedził nasz kraj z początkiem 2000 r., po pęknięciu tzw. bańki internetowej na giełdzie. W tym okresie głównym problemem polskiego przedsiębiorcy stało się „czy zamawiający produkt lub usługę zapłaci”. Niezapłacone faktury powodowały efekt domina, doprowadzając do bankructwa, przeważnie małych przedsiębiorców. Na skutek zatorów płatniczych w latach 2000-2003 wystąpiła rekordowa liczba upadłości firm w Polsce, wynosząca 6624 postępowań upadłościowych”.

 

{jumi [*9]}

a