czwartek, sierpień 18, 2022
Follow Us
czwartek, 11 grudzień 2014 14:13

Zawieszenie działalności SKOK Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Kasa Krajowa SKOK podkreśla, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce. Zaś jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, a depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach - do kwoty 100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dział: Firmy

a