czwartek, sierpień 18, 2022
Follow Us
środa, 05 listopad 2014 13:42

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOKu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Decyzja KNF weszła w życie od 5 listopada 2014 r. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin został powołany Waldemar Stawski, członek rady nadzorczej mBank, który – wg komunikatu KNF - posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Dział: Menadżerowie

a