czwartek, styczeń 27, 2022
Follow Us

Cl Games w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważa m.in. dual listing akcji i bierze pod uwagę Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych lub Szwedzką Giełdę Papierów Wartościowych.

Dział: Firmy

CI Games podpisał umowy z mBankiem na kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 mln zł.

a